DO fortsätter granska arbetsgivares sätt att arbeta mot löneskillnader mellan kvinnor och män. Nu ska hundra tjänstemannaföretag granskas.

Arbetsgivarna som inom en snar framtid kommer att höra från DO finns inom branscher som juridik, teknik, kommunikation, fastighetsservice, resor, vård och omsorg. Det handlar om medelstora företag (150-499 anställda) och framför allt om tjänstemännen där.

– De oförklarade löneskillnaderna mellan kvinnor och män är störst inom den privata tjänstemannasektorn. Därför är det viktigt att arbetsgivarna kvalitetssäkrar sin lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Peter Thai Christensen, chef på myndighetens granskningsenhet, i ett pressmeddelande.

Tjänstemän tjänar i snitt 7 800 kronor mer i månaden än tjänstekvinnor. Räknas skillnader i yrke, utbildning, ålder och arbetstid bort tjänar männen fortfarande 9,6 procent mer.

– Arbetet för jämställda löner gör ofta arbetsgivaren uppmärksam på behov av bättre systematik i lönesättningen i stort, säger Peter Thai Christensen.