AB Volvo ska dra ner på 4 400 tjänster, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet skriver Volvo att en ”strukturell neddragning av antalet tjänstemän med 4 400 personer planeras”.

Neddragningen inkluderar tidigare personalminskning på 2 000 konsulter och anställda.

Den övervägande delen ska genomföras 2014.

Nedskärningen motsvarar cirka 4 procent av Volvokoncernens samlade personalstyrka.

Volvo hade vid årsskiftet 95 533 tillsvidareanställda runt om i världen. Därtill kom 14 794 visstidsanställda och konsulter.

Personalminskningarna kommer att påbörjas omgående och är en del av effektiviseringsprogrammet. Antalet tjänstemän runt om i världen kommer minska framför allt inom lastbilsverksamheterna.

– Det här berör i princip bara tjänstemän och det kommer också att vara en stor del konsulter vars kontrakt kommer att avslutas. Sedan kommer man också jobba med att erbjuda olika frivillighetslösningar som man förhandlar sig fram till. Sedan kommer det också bli varsel, men det blir inte enbart det, säger Karin Wik.

Innan de fackliga förhandlingarna är avslutade vill dock inte Volvo specificera hur många tjänstemän och konsulter som berörs just i Sverige.

– Vi kan inte säga det, allt föregås av fackliga förhandlingar och innan de är avslutade kan vi inte prata om det.

– Det är tråkigt det här, eftersom medlemmar drabbas. Samtidigt behöver Volvo ha en bättre lönsamhet, säger Urban Spännar, Göteborgsordförande för Unionen på AB Volvo.

För honom kommer neddragningarna inte som en överraskning.

Av AB Volvos anställda finns ungefär en fjärdedel i Sverige.

– Efter sommaren kommer de första att få gå, säger Spännar.

– Volvo Lastvagnar har gått igenom en tung utvecklingsfas där ett nytt lastbilsprogram tagits fram på senare år. Dessa är nu klara och har tagits emot väl på marknaden. Nu är det dags att kapitalisera dessa nya produkter, säger Peteris Lauberts, ordförande för Akademikerna på Volvo Lastvagnar i Göteborg.

– Vi är färdiga med den utvecklingen och vi kommer inte att behöva lika många personer längre.

Det är en del av hans förklaring till att Volvokoncernen nu ytterligare skär ner i personalstyrkan.

– Det andra skälet är att de företag som Volvokoncernen köpt in under de senaste tio åren nu på ett bättre sätt integrerats och där har man då identifierat dubbelarbete på en del håll. Man har sett att det finns en rationaliseringspotential och vi har fått en mer slimmad organisation, säger han.

Lauberts poängterar att neddragningen är global och han nämner särskilt Volvos köp av Renaults lastbilsverksamhet i Europa och i USA, då Mach köptes. Därtill fyllde Volvo Lastvagnar på med Nissan Diesel under 2000-talet, som numera är omdöpt till UD.

De enheterna lär liksom Volvo Lastvagnar få ta del av bördan av nedskärningarna.

Volvos vd Olof Persson vill inte specificera hur många jobb som försvinner i Sverige.

– Vi har inlett förhandlingar med facken. Vi återkommer så snart vi vet resultatet, sade han vid en presskonferens.

– Vi kommer i första hand att titta på konsulter och frivilliga lösningar. Vi kommer att undvika riktiga uppsägningar så långt det går, men kommer att göra det också om det behövs.

Han sammanfattade 2013 som produktförnyelsens år. Volvo lanserade en mängd nya lastbilar under året. Kostsamt, samtidigt som det stärkt bolaget inför framtiden, enligt Persson.