Valbrevet från Moderaternas valledare Kristoffer Tamsons till de anställda i Stockholms läns landsting har lett till tre JO-anmälningar, enligt tidningen Vårdfokus.

En av anmälarna anser att landstinget ”utnyttjas som ett slagträ i den politiska debatten inför de allmänna valen i höst”. En annan skriver att ”en anställd i landstinget ska särskilja sin roll som tjänsteman och privatpolitiker” och menar att Tamsons utnyttjar sin roll som kanslichef på ett otillbörligt sätt.

I det ”öppna brevet” på landstingets webbplats för pressmeddelanden varnar Tamsons för socialdemokratisk politik:

”Om Socialdemokraternas politik blir verkligheten chockhöjs landstingets kostnader för unga anställda med cirka 115 miljoner kronor. Det motsvarar totalkostnaden för cirka 500 av våra unga medarbetare… Med en vänsterregering skulle de riskera att få sparken”, skriver han.