Försenade Tysklandsfärjor i södra Sverige, men i övrigt få konsekvenser. Det är facit efter hamnarbetarnas sympatistrejk.

Nu ska kostnaderna utredas.

Den 20 000 hamnarbetare starka sympatistrejken som pågick under två morgontimmar på tisdagen gav inga stora konsekvenser för hamnbranschen i Sverige, trots att företrädare för hamnarna fruktat just det.

– De större hamnarna som har färjetrafik drabbades, säger Per Helgesson, förhandlingschef och vice vd för branschorganisationen Sveriges Hamnar.

Färjetrafiken i Köpenhamns och Malmös hamnar försenades några timmar. Framförallt handlar det om färjetrafik till Tyskland.

– Man har haft svårigheter att leva upp till de tidtabelltider som finns och det får följdverkningar. Blir man sen vid ett tillfälle så följer ju den förseningen med. Det tog längre tid för passagerarna att komma fram, helt enkelt.

Göteborgs hamn, Sveriges största, hanterar mestadels containertrafik som är mindre känslig för tidtabellsförskjutningar och har därför påverkats mindre.

– I Stockholms hamn har man ändrat turlistan på en av deras färjor så att den ska kunna angöra Stockholm, säger Helgesson.

Orsaken till sympatistrejken är de problem som portugisiska hamnarbetare upplever med att få till ett kollektivavtal.

 

Läs också:

Stor sympatistrejk i svenska hamnar