Vitvarujätten Electrolux hotar att lägga ned sin största fabrik i Italien om facket och den italienska staten inte gör upp om kraftiga lönesänkningar för tusentals anställda.

Electrolux har lagt fram ett förslag enligt vilket lönerna skulle sänkas med 15 procent på tre år, vilket motsvarar en genomsnittlig lönesänkning på 130 euro (cirka 1 150 kronor) per månad.

Facket har sagt att effekten av förslaget i själva verket skulle bli en lönesänkning på 40 procent, om man räknar in minskad arbetstid.

Italienska staten har en tidigare uppgörelse med Electrolux, enligt vilken staten täcker upp lönebortfall för anställda som fått sina skift förkortade. Denna löper dock ut i mars.

Förslaget om lönesänkningar berör cirka 5 000 av Electrolux 6 200 anställda i Italien, som efter en utdragen lågkonjunktur har den högsta arbetslösheten sedan 1970-talet.