Efter avslutade förhandlingar står det klart att 164 av totalt 231 anställda vid Arlas mejeri i Göteborg kommer att sägas upp. 55 personer kommer att få arbeta kvar vid en omlastningsterminal, uppger lokala medier.

Det var i höstas som Arla meddelade att anläggningen i Göteborg stängs ned mot slutet av 2014. Produktionen flyttas i stället till Jönköping. Tolv anställda har visat intresse för att följa med flyttlasset dit.

I Arlas omstrukturering ingår även att vid slutet av 2015 lägga ned mejeriet i Skövde. Där pågår förhandlingar med de 90-talet anställda.