Sedan klockan åtta i morse är 1 300 svenska hamnarbetare uttagna i en sympatistrejk som spänner över hela Europa.

Sammanlagt berörs 20 000 europeiska hamnarbetare under två morgontimmar.

– Men vi kommer inte att blockera förtöjning av fartyg, säger Eskil Rönér, ordförande för Hamnarbetarförbundet.

Orsaken till sympatistrejken är de problem som portugisiska hamnarbetare upplever med att få till ett kollektivavtal, vilket i Portugal lett till en större strejk.

Enligt Eskil Rönér har de portugisiska hamnarbetsgivarna förhalat förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal och sagt upp ett flertal arbetare, som ersatts med outbildad arbetskraft från bemanningsföretag.

– Vi är oroliga för att utvecklingen i Portugal sprider sig, säger Rönér och nämner Norge och Danmark som exempel på att utvecklingen med mindre säkra anställningsförhållanden för hamnarbetare kan vara på väg mot Sverige.

Hos branschorganisationen Sveriges Hamnar fruktar man att sympatiåtgärden kommer att ställa till det, framför allt för färjetrafiken.

– Det är klart att det kommer att ställa till problem. Vi har ansökt om dispens för färjetrafiken men fått avslag av fackförbundet, säger Per Helgesson, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hamnar.