Sjuksköterskestudenterna som protesterar för högre lön upplever medvind. På fler och fler håll når studenter en ingångslön på över 24 000 kronor i månaden. Hur stor del protesterna har i det råder det delade meningar om.

Selma Adilagic utexaminerades i mitten av januari och började i måndags jobba som sjuksköterska inom Stockholms läns landsting. Efter att ha gått på ett tiotal intervjuer, där det ofta tog stopp när lönen kom på tal, hittade hon till slut en arbetsplats som gick med på hennes lönekrav. Nu får hon en månadslön på 25 000 kronor.

– För mig är det viktigt att höja yrkets status. Det är en högskoleutbildning med kandidatexamen, vi får en legitimation och det är ett stort ansvar. Som det många gånger är i vården, med hög belastning och låg bemanning, är det stora risker för oss och vår legitimation.

”Inte under 24 000”-rörelsen i Stockholm har låtit göra en enkät där 140 av de 163 personer som precis utexaminerats på tre av Stockholms sjuksköterskeutbildningar svarat på vilken ingångslön de fått. 63 procent har förhandlat sig till över 24 000 i månadslön, en del har lyckats ännu bättre och kommit över 25 000.

– Det är fantastiskt att vår kamp gör skillnad, det här är ett tydligt bevis för det, säger Martin Höjman, talesperson för rörelsen i Stockholm.

Även på andra håll ser medlemmar tecken på att protesterna har påverkat. I Umeå lyckas fler och fler närma sig 24 000, uppger talespersonen Kajsa Johnsson. På Akademiska sjukhuset i Uppsala har nyutexaminerade sedan i höstas fått minst 25 000 i månadslön.

När TT ringer runt bland arbetsgivare är dessa inte övertygade om att det just är studentprotesterna som påverkar lönesättningen.

– Väldigt många får ju över 24 000 eftersom de har tidigare erfarenheter, har jobbat som undersköterskor exempelvis, och det tar man med i lönesättningen. Vi har inte en och samma lön för alla utan det är individuellt satt, så det är inte alls konstigt om det är ett antal som får högre lön, säger Klas Östman, presschef på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Inom landstinget Sörmland har sjuksköterskelönerna nyligen höjts och lägstalönen ligger nu runt 24 000 kronor. Det beror bland annat på en prioriterad satsning på just den yrkesgruppen. Men studentprotesterna, i kombination med sjuksköterskebrist, har också haft betydelse.

– Det skulle vara fel att säga att vi inte har påverkats, vi har till en del påverkats. Men det är inte så att 24 000 kronors-rörelsen är den absoluta orsaken, utan det är en sammantagen bild av flera faktorer, säger personaldirektör Solveig Lampe.

Inte under 24 000-rörelsen

• Startade i Umeå våren 2011 som en protest mot att nyutexaminerade sjuksköterskor erbjuds vad man tycker är för låga ingångslöner.
• Från början tackade rörelsens medlemmar nej till tjänster där man erbjöds mindre än 24 000 kronor i månadslön. Nu har siffran höjts och det är minst 25 000 som gäller, men namnet på rörelsen kvarstår.
• Rörelsen har spridit sig till många platser i Sverige, bland annat Lund, Kalmar, Göteborg, Linköping, Stockholm, Luleå och Östersund.