Arbetsmiljön och arbetstagarnas rättigheter hotas av EU-kommissionens iver att förenkla regler, anser facket. Men EU-parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta arbetet.

Att företag med färre än 250 anställda ska undantas från delar av arbetsmiljölagstiftningen är ett av förslagen i EU-kommissionens initiativ för att förenkla regelverken, det så kallade refit-initiativet. Det är också ett av förslagen som får facket att se rött.

– Nästan alla anställda i Sverige skulle undantas eftersom vi har mycket få större företag. För oss är det givetvis jätteviktigt att alla arbetstagare ska ha trygga och säkra villkor, oavsett hur stor arbetsplatsen är, säger Christina Järnstedt, ombudsman på LO som har flera internationella fackliga uppdrag på arbetsmiljöområdet.

Hon varnar också för kommissionens idé att länder som kräver ett högre skydd än EU-direktiven föreskriver ska tvingas att motivera det. Risken är stor att EU:s arbetsmiljölagstiftning, som ska ange en miniminivå, i själva verket blir ett tak för skyddsnivån.

– Det skulle innebära avsevärda försämringar för arbetstagarna i Sverige och det kommer vi aldrig gå med på, säger hon.

Kommissionen föreslår också att flera direktiv som handlar om samråd och inflytande för arbetstagare slås samman och att direktiven om deltidsarbete och visstidsarbete ska ses över. Den vill också skrota ett färdigt förslag till direktiv om belastningsskador och en reglering av frisörers arbetsmiljö.

Även EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson (S) är kraftigt kritisk till de så kallade förenklingsförslagen.

– De är ett steg i helt fel riktning. Vi behöver utveckla arbetsmiljöarbetet inom EU och inte urholka det, säger han.

Den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet krävde att kommissionens förslag skulle ändras på sju olika punkter, men fick bara parlamentet med sig på två av dem. Den första gällde en generell skrivning om att inte diskriminera arbetstagare på små arbetsplatser och den andra en skrivning om att parternas expertis ska tas till vara i arbetet.

– Det var bra att vi fick igenom något, men det är långt ifrån tillräckligt. Vi behöver en annan majoritet i parlamentet för att få gehör för det här, säger Olle Ludvigsson.

Parlamentets beslut i dag gällde en resolution som ger kommissionen klartecken att fortsätta arbetet med regelförändringarna. Det är nu upp till kommissionen att driva arbetet vidare fram till ett slutgiltigt förslag. Christina Järnstedt hoppas att ett sådant skiljer sig rejält från de förslag som nu presenterats.

– Det är långt ifrån klart ännu och kommer nog att dröja innan ett färdigt förslag når parlamentet. Vi måste nu vara vakna och på vår vakt för att påverka det här på alla sätt vi kan, säger hon.