I dag, måndag, bildas en nygammal tankesmedja. Det är Arbetarrörelsens tankesmedja och tidskriften Tiden som går ihop och ska smida ”progressiv idédebatt”. Chefssmed för Tankesmedjan Tiden är journalisten och författaren Jesper Bengtsson. 

Jesper Bengtsson är journalist och författare. Foto: Erlend Aas

Jesper Bengtsson är journalist och författare. Foto: Erlend Aas

– Vi vill få en enhet, så att vi blir mer effektiva. Sedan är det bra för tankesmedjan, som jobbar med rapporter, utredningar och analyser, att ha en tidning som jobbar på ett annat sätt.

Vad saknas i dagens debatt?

– Den är väldigt nationell. Det behövs ett tydligare både globalt och Europaperspektiv. Och en mångfald av röster från vänsterkanten. Det finns en uppsjö av tankesmedjor på högersidan och några till vänster, men vi ligger i fortfarande i rejält underläge.

Ja, en sökning på Timbro ger 1,5 miljoner träffar. Arbetarrörelsens tankesmedja ger 40 000.

– De har en helt annan budget. När Timbro etablerades var man en kritisk röst mot den dåvarande socialdemokratiska hegemonin. I dag lever den mer på sitt namn. Där är andra tankesmedjor mer effektiva, som SNS och Arenagruppen.

Men det handlar om att hitta frågor som utmanar samhällsnormen, det gjorde Timbro en gång i tiden med sitt oerhört tydliga nyliberala hållning.

Har ni definierat en sådan fråga?

– Nej, det är intellektuellt fel. Men vi ska hitta tydligare kopplingar mellan den nationella och den globala vänsterdebatten.

Er första rapport handlar om hur SD röstar i riksdagen. Hur hänger det ihop med det globala?

– SD:s framgångar är en del av en global trend mot allt tydligare nationalism.

Varför är det viktigt att visa just hur SD röstat?

– För att visa vilken politik man faktiskt företräder, höger eller vänster. Men jag vill inte prata så mycket mer om rapporten, eftersom vi släpper den i övermorgon.

Vad kommer att dominera detta valår?

– Välfärden och skattefrågor. Och jobben. Men allt hittills pekar på att vi kommer att ha en väldigt nationell valrörelse. Tråkigt och också mindre relevant. Både jobben och skattefrågorna är extremt beroende av hur det ser ut i omvärlden.

Vad skulle du vilja dominerade valåret?

– Jämlikheten i ett globalt perspektiv. Både jobb och välfärd är en jämlikhetsfråga. Den växande arbetslösheten och den växande ojämlikheten i Sverige är ett problem. Det har inte bara skett under de borgerliga åren, utan pågått sedan 1980-talet. Det ser exakt likadant ut i resten av världen. Ingen har kommit fram med ett politiskt program för att motarbeta det här. Vi har en ökande rikedom, men en ökande ojämlikhet. Det vore intressant att diskutera den frågan mer.

Tankesmedjan Tiden har fem anställda. Huvudfinansiärer är ABF, LO och S. Årsbudgeten ligger på sex miljoner kronor.