Många veterinärer som arbetar med djurskydd hos olika myndigheter hotas av djurägarna då de tvingas anmäla missförhållanden, rapporterar SVT.

Sveriges veterinärförbund har undersökt hur vanligt det är att veterinärer som jobbar som distriktsveterinärer, länsveterinärer och besiktningsveterinärer på slakterier hotas. Fyra av tio svarade på enkäten och närmare hälften av dem säger att de utsätts för hot och fler än var tionde har också utsatts för våld.

Av enkäten framgår också att närmare 40 procent av de veterinärer som svarade inte känner stöd från sin arbetsgivare när de blivit hotade.