Taxi kurir går inte Folksam till mötes.

– Vi som företag kan inte tvinga våra anslutna åkare att teckna kollektivavtal, säger Karin Bergman, kommunikationsansvarig på Taxi kurir.

I måndags träffades Taxi kurir och Folksam. Då ställde Folksam kravet att Taxi kurir ska presentera en handlingsplan som innebär att samtliga anslutna åkare ska teckna kollektivavtal inom ett halvår.

Nu har Taxi kurir svarat nej, men Karin Bergman understryker samtidigt att Taxi kurir gärna ser att åkarna har kollektivavtal.

– I våra leverantörsavtal med åkarna står att vi rekommenderar dem att teckna kollektivavtal. Vi tycker om ordning och reda och följer svensk lag. Vi vill vara ett företag som gör rätt för sig.

Kan ni inte ändra formuleringen så att kollektivavtal blir ett krav i stället för en rekommendation?

– Vi är för kollektivavtal, vi jobbar för att åkarna ska teckna kollektivavtal men vi vill inte tvinga någon. Det finns inget företag i någon bransch som ställer sådana krav på sina underleverantörer, säger Karin Bergman.

Strax före jul deltog både LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson och vänsterledaren Jonas Sjöstedt i en protestaktion mot Taxi kurir utanför Stockholms centralstation i sympati med Allonias Sebhatu, chauffören som blev avstängd från Taxi kurirs växel.

Det skulle leda till uppsägning från åkeriet, eftersom han blev sysslolös. Han sade emellertid upp sig själv och fixade ett nytt jobb på Haninge-Nynäshamns taxi.

Enligt Allonias Sebhatu beror uppsägningen på att han försöker organisera taxiförarna fackligt. Taxi kurir har en annan version.

– Han blev avstängd därför att han felaktigt bommade fler körningar. Det innebär i förlängningen att de som bokar taxi inte får någon bil, förklarar Karin Bergman.

För ett par veckor sedan berättade tidningen Transportarbetaren att Folksam köper sina resor av Taxi kurir, där majoriteten av åkerierna saknar kollektivavtal. Folksams krav på Taxi kurir är en följd av uppmärksamheten.

Taxi kurir grundades 1987. Allt sedan dess har bolaget haft avtal med Folksam. Nu gäller avtalet framför allt transporter av skolbarn, som är försäkrade hos Folksam. Det gäller körningar över hela Sverige.

Taxi kurir, eller snarare moderbolaget Fågelviksgruppen, är ett av två mer eller mindre rikstäckande alternativ. Det andra är Svea Taxi Allians som ägs av Taxi Stockholm, Taxi Göteborg och X-läns Taxiservice.

– De har också åkare anslutna som inte har kollektivavtal för sina anställda, säger Karin Bergman.

Vart annat år bjuder Taxi kurir in samtliga åkare till ett 24-timmarsmöte. Nästa möte äger rum i maj i år. Då är  Transport och Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) inbjudna för att informera om kollektivavtalet.