Nu kan man läsa att ledningen inom LO talar om att förhandla med de företag som bedriver verksamhet inom den offentliga sektorn om vad som ska gälla om vinstöverskott till ägarna.  Undersökningar visar att privat äldreomsorg varken är billi­gare eller bättre än offentlig och visar att verksamhet som bedrivs privat har lägre personaltäthet, fler timanställda och lägre utbildningsnivå.

När man har gjort undersökningar om svenskarnas inställning till privat verksamhet inom den offentliga sektorn, så anser en majoritet av dem som röstar på allianspartierna att det ska vara vinstförbud inom denna verksamhet!
LO-ledningen ska respektera kongressbeslutet som togs 2012 angående privat verksamhet inom den offentliga sektorn och förbud mot vinstuttag och lyssna på sina medlemmar!

Härryda, Mölndal och Kungsbacka medlemskretsar i Byggnads region Väst