Kunskap värderas högre än ledarskapsförmåga när chefer ska rekryteras. Åtminstone utifrån chefernas egna bedömningar.

Det visar Helene Öhman, utvecklingschef på Ledarna, i en magisteruppsats som hon precis har lagt fram. Den bygger på en studie bland 1 400 chefer och visar att cheferna anser sig ha blivit rekryterade för sin kunskap framför ledarskaps- eller resultatförmåga, trots den stora management-trenden.

– Jag tror att det finns en risk att chefer oreflekterat belönar och rekryterar utifrån en gammal norm och därmed reproducerar det ledarskap de själva har skolats i. Utmaningen är att tänka vilken kompetens och drivkraft som passar bäst för varje chefsroll och inte rekrytera kunskap av ren slentrian, säger Helene Öhman.