I Byggnads pågående kampanj, bland annat på stora affischtavlor i tunnelbanan, hävdas att det dör en byggnadsarbetare i månaden. Men snittet för de senaste fem åren är runt sju döda byggnadsarbetare per år. Foto: Per Larsson

I Byggnads pågående kampanj, bland annat på stora affischtavlor i tunnelbanan, hävdas att det dör en byggnadsarbetare i månaden. Men snittet för de senaste fem åren är runt sju döda byggnadsarbetare per år. Foto: Per Larsson

Byggnads har en kampanj som påstår att en byggnadsarbetare dör varje månad. Och IF Metall manifesterar mot att en arbetare dör i veckan. Men siffrorna är inte aktuella längre.

I ett pressmeddelande från IF Metall som kom i början av året står: ”En arbetare dör varje vecka på sitt arbete i genomsnitt i Sverige på 2000-talet. Det är inte längre några enskilda händelser, utan ett mönster.”

Och i Byggnads kampanj om ett huvudentreprenörsansvar – med stora annonstavlor, reklamfilm och tidningsannonser – är ett av budskapen att en byggnadsarbetare dör i månaden.

Mörka siffror med andra ord. Men också hårdragna.

Ser man till hela 2000-talet blir snittet per år visserligen 57 döds-olyckor.

Men då missar man utvecklingen. De senaste fem åren har i stället 38 människor omkommit på jobbet per år. Förra året 33.

Även det en bisarr siffra, vi talar om människoliv. Men det blir trots allt färre. Samtidigt som allt fler arbetar. Andelen sjunker alltså också.

– Tack och lov att det går framåt. Vi har diskuterat det här mycket och kommit fram till att vi nu ska skriva ”nästan en arbetare i veckan”, säger Lea Skånberg, chef för arbetsmiljöenheten på IF Metall.

Enligt henne räknar förbundet också in dem som dör på jobbet men är anställda av utländska arbetsgivare, liksom människor som är inskrivna på olika institutioner. Medan Arbetsmiljöverket särredovisar de två grupperna som därmed inte ingår i myndighetens officiella statistik.

Arbetsmiljöverket klassar inte heller yrken på samma sätt som ett fackförbund. Enligt verkets officiella statistik tillhörde ingen alls av de avlidna förra året kategorin ”byggnadsarbetare”.

Däremot har fem människor dött som tillhör Byggnads avtalsområden, till exempel de båda industrirörmontörerna som jobbade för en underentreprenör till stålkoncernen SSAB när de drunknade i stenkolstjära. De jobbade alltså på en industri, men var medlemmar i Byggnads. Därtill omkom också två utländska byggnadsarbetare förra året.

Men sju döda under ett år är en bit bort från en byggnadsarbetare i månaden. Och runt sju har snittet för byggnadsarbetare legat på de senaste fem åren.

– Vi räknar på ett snitt från sent 1960-tal, säger Byggnads kommunikationschef Matz Larsson.

Är det inte missvisande?

– Vi är övertygade om att en stor del av orsaken till nedgången är vårt fokus på frågorna. Att fortsätta med snittet är ett sätt att hålla frågan vid liv. För att visa på allvaret.