Demonstranter vaktar barrikaderna mot kravallpolisen i Kiev, Ukraina. Parlamentet överväger amnesti för dem som gripits under demonstrationerna, men om det i så fall blir en amnesti på godtagbara villkor är oklart. Foto: Efrem Lukatsky

Demonstranter vaktar barrikaderna mot kravallpolisen i Kiev, Ukraina. Parlamentet överväger amnesti för dem som gripits under demonstrationerna, men om det i så fall blir en amnesti på godtagbara villkor är oklart. Foto: Efrem Lukatsky

 

Fackföreningar i Ukraina protesterar mot regimens våld mot demonstranterna och rapporterar om grova övergrepp. Samorganisationen KVPU planerar politisk strejk.

– Vi förbereder landsomfattande strejker med kravet att de ansvari­ga för våldet ställs till svars. Samtidigt kommer olika yrkesgrupper att strejka för lokala krav, som att innehållna löner ska betalas ut, säger Michail Volynets, ordförande för Ukrainas fria fackföreningars samorganisation KVPU och vice ordförande i den nybildade nationella strejkkommittén.

KVPU har från första början deltagit i protesterna mot president Viktor Janukovytj styre på självständighetstorget Majdan i Kiev. Michail Volynets lägger hela skulden för de våldsamma sammandrabbningarna och dödsskjutningarna på polisen och den nu avgångna regeringen.

Mykhailo Volynets

Mykhailo Volynets

– Efter månader av protester är deras enda svar ökat våld och tryck mot fackligt aktiva, säger Michail Volynets.

Han uppger att säkerhetspersonal från landets kärnkraftverk har satts in mot demonstranterna när polisen inte räckt till – med följden att kärnkraftverken står utan skydd.

Ukrainas största fackliga cent­ralorganisation FPU, vars huvud­kontor ligger på Majdan, har där­emot inte tagit klar ställning i kon­flikten. FPU, som bildades ur sovjettidens fackföreningar, omfattar med sina över åtta miljoner medlemmar ett mycket bredare fält av åsikter, organisationer och regioner än KVPU. I går, torsdag, skulle FPU:s presidium ta ställning till ett uttalande om den politiska situationen, och i väntan på det ville ingen FPU-företrädare kommentera läget vid Arbetets pressläggning.

Enskilda förbund inom FPU har dock mycket klart fördömt våldet mot demonstranterna och de lagar om inskränkt yttrande- och mötesfrihet som parlamentet antog den 16 januari.

– Vi har krävt att alla fri- och rättigheter ska återställas och att våldet mot demonstranterna upphör, säger Vasyl Andreev, ordförande för det ukrainska byggnadsarbetareförbundet, som ingår i FPU.

Som organisation har byggfacket inte krävt Janukovytjs avgång, men Vasyl Andreev är tydlig med sin ståndpunkt. Han stöder kraven från de protesterande på Majdan om att Janukovytj ska avgå och konstitutionen ändras.

– De fyra senaste åren har visat att koncentrationen av makt till presidentämbetet är kortaste vägen till diktatur.

I ett skriftligt uttalande beskriver Vasyl Andreev hur specialstyrkor om nätterna jagar runt i Kiev och fångar in och för bort unga oppositionella. Att konflikten blivit så oförsonlig förklarar han med de oerhörda tillgångar som Janukovytj har stulit under sin tid vid makten. Presidentens alternativ är att klamra sig fast vid sin post – eller ställas inför rätta.