Foto: Bertil Ericson

Foto: Bertil Ericson

Andreassons åkeri har raderat bevis som åkeriet skulle lämna över till Arbetsdomstolen.

– Det är inga konstigheter. Vi följer lagen. Den säger att vi ska lagra informationen på färdskrivaren i ett år, säger Yvonne Andreasson, vd på Andreassons åkeri i Veddige utanför Varberg.

I december vann Transport det första målet mot Andreassons. Arbetsdomstolen slog fast att den polska chauffören Radek Rostkowski hade varit anställd på åkeriet, inte inhyrd som egenföretagare. Andreassons fick betala 100 000 kronor i skadestånd till Transport.

Transport har stämt Andreassons en gång till. Den här gången gäller det 120 polska chaufförer. Nu kräver förbundet 20 miljoner i skadestånd.

Stämningen lämnades in den 18 december 2012.

– Då var det inte tal om att vi skulle överlämna någonting till Arbetsdomstolen, understryker Yvonne Andreasson.

Den 19 april 2013 begärde Transport att Andreassons skulle lämna in bevisning till Arbetsdomstolen, bland annat fakturor från dotterbolaget och färdskrivarinformation från förarkorten. Därmed fick Andreassons veta att Transport hade begärt att få ut informationen.

Knappt nio månader senare, den 10 januari i år, beslöt Arbetsdomstolen att Andreassons skulle lämna över en del bevisning som Transport hade begärt ut till domstolen inom en månad, det vill säga senast den 10 februari.

Kravet gäller två års dokumentation fram till och med oktober 2012. Åkeriet ska, eller skulle, lämna kopior på utskrifter från förarkorten, som visar när och hur mycket chaufförerna har kört. Den informationen är raderad.

Andreassons ska också lämna kopior på samtliga fakturor från åkeriets bemanningsföretag Zimit. Enligt Andreassons hyrde Zimit in chaufförerna som egenföretagare åt Andreassons åkeri. De fick betalt av Zimit, som i sin tur fick betalt av Andreassons. Enligt Transport var chaufförerna i själva verket anställda av Andreassons.

– Vi har kopierat fakturorna och skickar dem i ett brev till Arbetsdomstolen. Det är en faktura för varje månad med en klumpsumma, uppger Yvonne Andreasson.

Hon tillägger att det inte framgår av fakturorna vilken chaufför som har kört.

Radek Rostkowski vittnade själv i det första målet i Arbetsdomstolen. Nu finns det inga chaufförer som vittnar. Transport har begärt bevisningen från Andreassons för att kunna klarlägga hur många chaufförer som har kört, hur långt de har kört och hur ofta de har kört.

– Tvisten står inte och faller med det här. Min förhoppning är att det inte ska påverka våra möjligheter att fullfölja målet alls, säger Anne Alfredson, den jurist på LO/TCO Rättsskydd som företräder Transport.

Hon tycker att det verkar ”lite anmärkningsvärt” att Zimit har fakturerat Andreassons en klumpsumma varje månad, utan närmare specifikation. När det gäller förarkorten säger hon:

– Att Andreassons bara är skyldiga att spara informationen i ett år innebär inte att de inte skyldiga att ge in den till domstolen, om de har den. Sista ordet är inte sagt i den här frågan.