Foto: Anders Wiklund

Foto: Anders Wiklund

De arbetslösa möter makthavarna. Samuel Temesghen, 22, skakar hand med Elisabeth Svantesson. Sadiq Ahmed Nuur, 23, möter kommunstyrelsens ordförande i Stockholm, Sten Nordin.

 

Mellan 10 000 och 20 000 arbetslösa riskerar att bli utförsäkrade från a-kassan i februari, enligt a-kassorna. I så fall har de inte lämnat in en enda aktivitetsrapport på fem månader.

– Jag följer utvecklingen väldigt noga, säger arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

Syftet med reformen är inte massutförsäkringar.

– Syftet är att förbättra och ge stöd i arbetssökandet. Samtidigt förändrar vi hela sanktionssystemet med fler, men också mildare, sanktioner. Då är det väldigt viktigt att systemet fungerar som det ska.

46 000 arbetslösa lämnade inte in aktivitetsrapporter under premiärmånaden oktober. I januari var antalet 35 000.

Vad tycker du om resultatet hittills?

– Det är olyckligt. Det är viktigt att alla vet vad som gäller och att den som har a-kassa rapporterar sitt jobbsökande både för ersättningens skull och för att få stöd i jobbsökandet.

Går det att informera bort problemet?

– Det här är en ny reform. Det tar ofta tid innan nya reformer sätter sig helt. Information är en viktig, liksom att den som har svårt att fylla i blanketten ska få hjälp.

Nyordningen började gälla den 1 september. I oktober, november och december var det enbart arbetslösa medlemmar i a-kassorna som skulle rapporterna. I januari tillkom ungdomar. Premiären blev ingen succé. Ungefär hälften av ungdomarna rapporterade. I februari tillkommer drygt 100 000 långtidsarbetslösa.

I mars nästa år skulle de nya sanktionerna börja gälla även dem. Förslaget skulle läggas fram för riksdagen i vår, men det har fastnat på arbetsmarknadsdepartementet. Elisabeth Svantesson ”återkommer till” när och om förslaget ska läggas fram.

För två och en halv månad sedan gick tiden ut för att söka jobbet som ny generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Tjänsten är fortfarande inte tillsatt.

– Vi är i rekryteringsprocessen nu. Jag kommer att meddela så fort vi har en ny generaldirektör på plats.

Utredningen som ska se över Arbetsförmedlingen är inte heller tillsatt. Elisabeth Svantesson lovar att direktiven till översynen kommer i vår.

I onsdags studerade hon den kommunala arbetsmarknadspolitiken i Stockholm tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M). De mötte de ansvariga tjänstemännen och arbetslösa ungdomar.

Samuel Temesghen, 22, är en av dem. Han har gjort precis rätt enligt handboken. Han gick bygg och anläggning på gymnasiet och utbildade sig till golvläggare. Det är ett bristyrke.

Det är bara det att han inte får någon lärlingsplats. Utan två år som lärling får han inget yrkesbevis. Utan yrkesbevis får han inget jobb.

– Jag har ringt 20 arbetsgivare, minst. Vissa har sagt nej. Många har jag inte hört något från. När det inte gick att få lärlingsplats försökte jag få en praktikplats. Det borde vara lättare eftersom det är gratis för arbetsgivaren. Inte ens det gick. Till slut fixade min lärare en praktikplats åt mig. När jag försökte själv gick det inte, berättar han.

I vår ska Stockholm anta en ny upphandlingspolicy. Den ska göra det möjligt att ställa sociala krav och miljökrav. I vilken utsträckning återstår att se.

– Man kan tänka sig att vi begär att företag som renoverar hus i Rinkeby ska anställa ett visst antal ungdomar från området. Vi öppnar för ett nytt synsätt, säger Sten Nordin.

Fakta

Jobbtorg krav för bidrag

Sedan 2008 skickas alla arbetslösa med socialbidrag till något av Stockholms sex jobbtorg. De erbjuds sådant som jobbcoachning och praktikplatser. Ungdomar kan få anställning i ett halvår.

Närvaro på jobbtorget är ett krav för att få socialbidrag. Andra målgrupper är de som läser svenska för invandrare och ungdomar under 25 år. Drygt 6 600 personer var inskrivna på jobbtorgen åtminstone någon gång under 2013.

Under 90-talskrisen ökade kommunernas kostnader för socialbidrag kraftigt. Därmed blev kommunerna intresserade av att få ut folk med socialbidrag i arbete. Många kommuner bedriver, precis som Stockholm, egen arbetsmarknadspolitik.