Sedan mitten av 1990-talet har läkarna blivit 37 procent fler, sjuksköterskorna 23 procent fler – och undersköterskorna 26 procent färre. En ny undersökning visar att hjälpen till patienterna med hygien, att äta eller gå på toa har stora brister.

– Det är en del av undersköterskornas arbete, men när de fasas ut blir det svårt för annan personal att hinna med det, säger Anneli Nordström, Kommunals ordförande, till Svenska Dagbladet.

I en undersökning med 1 000 Kommunal-medlemmar anger fyra av tio att de dagligen ser brister i patientnära omvårdnad, en av fyra ser patienter som inte får hjälp att gå på toa och 15 procent ser problem när någon vill duscha, klä sig eller äta. Mer än hälften ser dagligen eller minst en gång i veckan patienter som inte får hjälp eller stöd nog att prata om sin hälsa.

– Man har snöat in på att det ska vara högskoleutbildade för alla uppgifter i sjukvården. Det är en bra ambition, och vi är inte utbildningsfientliga, men det får inte gå så långt att man till slut inte har personal, säger Annelie Nordström till TT.

Det allvarliga är att vissa arbetsuppgifter helt enkelt inte blir utförda, fortsätter hon.

– Att hålla rent och hålla ordning, hjälpa patienten med hygien och toalettbesök och att skapa trygghet. Därför ser vi också att till exempel fallolyckorna ökar, säger Annelie Nordström.

Antalet sökande till gymnasiets vård- och omsorgsprogram har minskat drastiskt under några decennier.

Men de närmaste fem åren kommer nästan 24 000 utbildade undersköterskor att behöva rekryteras inom sjukvården, enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Samtidigt räknar TCO med att antalet omvårdnadsutbildade skulle behöva öka med 37 procent för att tillgodose de behov som kommer att finnas år 2030.

– Det är inte ett stort problem på det hela taget, men något som landstingen naturligtvis ska hålla ögonen på, säger socialminister Göran Hägglund om att antalet undersköterskor minskat kraftigt.

– Jag ser inte det här som någon stor larmsignal.

Han uppger att det rimligen måste vara av godo för vården att vårdpersonalen blir allt bättre utbildad.

FAKTA: Undersköterskor saknas

Antalet som söker vård- och omsorgsutbildning på gymnasiet har minskat kraftigt sedan 1980-talets början. Läsåret 1980/81 sökte totalt 18 281 behöriga elever till vårdlinjen. Motsvarande siffra för läsåret 2012/13 var 3 722.