Anställda i hemtjänsten ska ha arbetskläder, anser Arbetsmiljöverket. Myndigheten överklagar domarna från Malmö förvaltningsrätt som gav fler kommuner i Skåne rätt att säga nej till kravet.

Striden om arbetskläder i hemtjänsten fortsätter. Som Arbetet tidigare berättat har förvaltningsrätten i Falun gett Arbetsmiljöverket rätt att kräva att de anställda i hemtjänsten i Djura i Leksand har arbetskläder.

Förvaltningsrätten i Malmö fattade dock ett rakt motsatt beslut. Där vann de sju kommuner som överklagat Arbetsmiljöverkets föreläggande om arbetskläder, trots att fallen var likadana som det i Leksand.

Nu överklagar Arbetsmiljöverket domarna från Malmö och begär prövningstillstånd i kammarrätten.

Myndigheten vill att kammarrätten prövar fallen så att det blir en enhetlig praxis i frågan för alla kommuner i landet.

Till skillnad från Kommunal, som också driver frågan om arbetskläder i en rad domstolar, kräver dock inte Arbetsmiljöverket att arbetsgivarna ska tillhandahålla arbetskläderna, utan bara att de används.

Även Kommunal har därför överklagat domarna från förvaltningsrätten i Malmö.

– De gjorde vi nästan direkt när de meddelades. För oss är det självklart att driva frågan vidare, säger Anneli Anderbjörk, jurist på LO-TCO Rättsskydd som företräder Kommunal.

Hon välkomnar beskedet att även Arbetsmiljöverket nu överklagat domarna.

– Det känns jättebra. Det här är en viktig fråga, säger hon.