Ohälsan fortsätter att öka. Därför satsar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan gemensamt för att hjälpa arbetsgivarna att göra medarbetarna friskare.

– Vi vill inspirera företag till att jobba mer medvetet för att skapa friska medarbetare. Det leder också till friska företag, säger projektansvarig Agneta Sunder.

Psykiska diagnoser står bakom en stor del av ökningen av sjukskrivningstalen. Därför har verket och kassan fått ett regeringsuppdrag, med riktade pengar, som går ut att jobba förebyggande.

Kampanjen utgår från forskning om vad som förenar arbetsplatser med låga sjukskrivningstal. Det handlar om fyra olika faktorer:

1. Tryggt ledarskap med tillit till personalen.
2. Delaktighet för personalen och förankring av visioner.
3. Öppen information och högt i tak.
4. Aktivt arbete för att stötta sjukskrivna eller människor med nedsatt arbetsförmåga.

Både Försäkringskassans personal och verkets inspektörer ska informera arbetsgivare och bistå med material.

– Dessutom har vi en webbplats med en inspirerande film, bland annat med exempel från Piteå kommun som jobbat framgångsrikt med de här så kallade ”mjuka frågorna”, berättar Agneta Sunder.

Webbplatsen med filmen hittar du här.