På lördag byter DHL:s 70 lagerarbetare på Lagenas lager i Jordbro från Handels till Transports avtal. Men LO:s styrelse har ännu inte avgjort om Handels eller Transport ska teckna avtal för lagerarbetarna.

Den 11 november varslade DHL 25 anställda på lagret om uppsägning. Då var budet att de ska ersättas av inhyrda från bemanningsföretag. Förhandlingarna om turordningen genomfördes i december, men ännu har ingen sagts upp.

Nu väntar de anställda på två beslut om framtiden: LO-styrelsens beslut om avtalsrätten och DHL:s beslut om uppsägningar.

– Det kommer ett beslut, förhoppningsvis under den närmaste veckan, säger DHL:s platschef Lars Nordlander.

När LO-styrelsens beslut kommer är mer ovisst.

– Handläggning av ärendet pågår tillsammans med berörda förbund. Några ytterligare kommentarer kan vi inte ge, skriver Hans Forsberg, ombudsman på LO, i ett e-brev.

Lagena outsourcade lagret till DHL den 1 februari 2013. På lördag har det gått ett år sedan dess. Då är övergångstiden slut. De anställda byter från Handels till Transports avtal, men de är fortfarande medlemmar i Handels.

– De ska vara medlemmar i Handels tills LO har löst frågan om vilket avtal de ska tillhöra, betonar Fredrik Ståhlberg, ombudsman på Handels avdelning i Stockholm.

De anställda vill inte byta avtal. De räknar med att de förlorar en eller par tusenlappar i månaden på grund av sämre ob-ersättning i Transports avtal. Annat tillkommer, som att DHL har sagt upp alla lokala avtal.

– Det är en herrans massa avtal som Handelsklubben har förhandlat fram under årens lopp. Varje enskilt avtal representerar ett värde. Det är omöjligt att räkna ut det sammanlagda värdet i pengar, säger Fredrik Ståhlberg.

Handels anser att verksamheten inte har förändrats ett dugg sedan Lagena lade ut lagret på entreprenad till DHL. De anställda gör samma jobb nu som då. Därmed ska Handels partihandelsavtal gälla.

– Lagena har lagt över verksamheten på DHL enbart i ett syfte – att bedriva verksamheten billigare. Det är klassisk avtalsshopping, anser Fredrik Ståhlberg.

Avtalsshopping innebär helt enkelt att arbetsgivaren väljer det billigaste kollektivavtalet.

DHL är medlemmar i BA, Biltrafikens Arbetsgivareförbund, som tecknar avtal med Transport. Transport tecknar också avtal för lagerarbetare på speditionsföretag som DHL.

Handels och Transport har inte kommit överens. Därmed ska LO:s styrelse dra gränsen. Det kan sluta med att de anställda får byta tillbaka till Handels avtal.

– Vi avvaktar också. Om LO beslutar att Handels ska ha avtalsrätten måste vi anpassa oss efter det, säger Lars Nordlander.

Blir det mycket dyrare för DHL med Handels avtal?

– Jag kan inte riktigt uttala mig om det.

Den 17 januari besökte folk från LO, Transport och Handels lagret. De träffade anställda och företagsledning. Därmed borde förarbetet vara klart. Nu återstår LO:s beslut.

Lars Nordlander räknar med att DHL ska ta beslutet om uppsägningarna inom kort.

Innebär det att 25 anställda ska sägas upp och ersättas av inhyrda från bemanningsföretag?

– Vi har pågående diskussioner med facket. Jag kan inte föregripa dem.

Han betonar att sista ordet inte är sagt om de lokala avtalen. DHL har sagt upp dem för att de ska förhandlas om.

– Det pågår diskussioner. Vi försöker hitta lösningar som passar alla. Vad diskussionerna landar i är inte klart, förklarar Lars Nordlander.

Fakta

I juni 2009 strejkade lagerarbetarna på Lagena vilt i protest mot att 33 av då 114 anställda skulle sägas upp och ersättas av inhyrda från bemanningsföretag. Då ägdes Lagena av Systembolaget.

2010 privatiserades Lagena. Köpare var den tyska logistikjätten JF Hillebrand. Den 1 februari 2013 outsourcade Lagena driften av lagret till en annan tysk logistikjätte, DHL. DHL har kollektivavtal med Transport. De anställda arbetar enligt Handels kollektivavtal och behåller övriga förmåner i ett år, till den 1 februari i år.