Fas 3 ska helst tömmas på unga funktionshindrade under 30 år. De erbjuds tidsbegränsade jobb i högst ett år på Samhall. Fler inskrivna i fas 3 ska erbjudas subventionerade jobb.

Regeringen hoppas att dessa två åtgärder ska leda till att 2014 blir året när antalet inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas slutar att öka. Arbetsförmedlingen räknar med en toppnotering i mars med 35 700 inskrivna. Sedan börjar antalet minska långsamt.

2012 införde Angeles Bermudez-Svankvist begreppet nolltolerans. Inga ungdomar under 25 år skulle vara inskrivna i fas 3. Det blev tvärtom. Antalet ungdomar har ökat stadigt.

Nu har Arbetsförmedlingen bytt generaldirektör. Ordet nolltolerans är borta är vokabulären. Målet är fortfarande är att inga unga ska hamna i fas 3, men retoriken är inte lika kategorisk.

I mitten av januari var 2 603 unga under 30 år inskrivna i fas 3. 950 av dem, eller 36 procent, har något funktionshinder. De ska erbjudas utvecklingsanställningar med avtalsenlig lön i högst ett år på Samhall. De första anställs i dagarna.

Förberedelserna är i full gång på Samhall och arbetsförmedlingar landet runt. Lena Ljung är centralt samordningsansvarig på Samhall. Hon har ännu inte hört något om gensvaret från de unga.

– Min erfarenhet sedan tidigare är att ungdomar är väldigt positiva. De har inga fördomar mot Samhall utan ser oss som en möjlighet, säger hon.

Regeringen satsar nästan 300 miljoner kronor på 1 000 utvecklingsanställningar om året i fyra år till och med 2017. Ungdomar under 30 år ska anställas i första hand. Om det blir några platser över ska de erbjudas långtidsarbetslösa över 30 år.

– Det finns oerhört mycket kapacitet bland de unga. Det är möjligheter som vi måste ta vara på. De är vår framtid, resonerar Lena Ljung.

Samhall har redan ett uppdrag om 1 000 utvecklingsanställningar om året mellan 2012 och 2014 för utförsäkrade från sjukförsäkringen, som har gått igenom arbetslivsintroduktion på Arbetsförmedlingen.

1 814 personer började under 2012 och 2013. 378 slutade efter inledande kortpraktik. 1 463 gick vidare till ettåriga utvecklingsanställningar. 846 är kvar på Samhall. 590 har slutat. Av dem har 16 procent fått jobb utanför Samhall, främst arbete med stöd. Sex procent har anställts på Samhall.

– Vi har lyckats riktigt bra med tanke på att det är en målgrupp som står långt från arbetsmarknaden. Jag tror att det är en förklaring till att vi har fått ett nytt förtroende, säger Lena Ljung.

Allt sedan fas 3 startade 2009 har antalet deltagare ökat. Ökat utflöde ska sätta stopp för ökningen. Fler ska lämna fas 3. Utöver utvecklingsanställningar för unga ska fler långtidsarbetslösa gå vidare till kraftigt subventionerade jobb.

Drygt 12 000 långtidsarbetslösa ska få jobb med särskilt anställningsstöd i år – nästan 4 000 fler än 2013. Arbetsgivaren får 85 procent av lönekostnaden, eller högst 890 kronor per dag, i bidrag. Lönen ska vara enligt kollektivavtalet eller i nivå med avtalsenlig lön.

Inflödet till fas 3 kommer däremot snarast att öka. Orsaken är att långtidsarbetslösheten ökar, även om den totala arbetslösheten ligger still. Fler långtidsarbetslösa betyder fler inskrivna i fas 3.

 

Fakta

34 800 i fas 3 2014

Den som har gått arbetslös i ungefär 15 månader hamnar i jobb- och utvecklingsgarantin. Det tar ytterligare ett par år att hamna i fas 3.

I medeltal var 34 200 personer inskrivna i fas 3 under hela 2013. I år beräknas siffran bli 34 800. Sedan räknar Arbetsförmedlingen med att antalet minskar långsamt till 31 100 år 2018.