Belastning, buller och farliga maskiner gör det mer riskfyllt att jobba tillverkningsindustrin än i många andra branscher. Nu granskar Arbetsmiljöverket tusen små tillverkningsföretag i södra Sverige.

Det är ofta riskfyllt att jobba i tillverkningsindustrin. År 2012 inträffade elva arbetsolyckor per tusen anställda att jämföra med sex för samtliga branscher. Även arbetssjukdomar var betydligt vanligare i tillverkningsindustrin än i arbetslivet i stort.

Det är främst maskiner och handhållna verktyg som orsakar olyckorna som ofta består i att maskinoperatörer, montörer och reparatörer klämmer eller skär sig. Arbetssjukdomarna orsakas oftast av belastning eller buller.

Arbetsmiljöverket genomför nu en insats där tusen tillverkningsföretag, de flesta med färre än 20 anställda, ska inspekteras.

– Målet med projektet är att minska olycksfallen och ohälsan i branschen. I vår inspektionsinsats kommer vi granska de många risker som finns i den här tunga miljön med stora maskinparker och mycket manuellt arbete, säger Monica Björk, biträdande tillsynsdirektör vid Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Arbetsmiljöverket ska bland annat granska maskinsäkerhet, ergonomi och både kemiska och fysikaliska risker. Myndigheten kommer också att titta på om företagen arbetar för att förebygga skador och ohälsa genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Inspektionsinsatsen som börjat i januari kommer att pågå till slutet av februari. Den omfattar arbetsplatser i Västra Götalands, Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.