Scandium service ser ingen anledning att utreda vad som hänt. Eller låta Arbetsmiljöverket göra det. Tills polisen är klar med sin utredning ”tar man det med en nypa salt”.

– Det har gått två veckor sedan polisanmälan och ingenting har hänt. Tills det är bevisat vad som hänt tar jag det här med en nypa salt. Att någon ringer och gråter ger inte mig rätt att luska. Det finns lag och ordning, säger Kazem Omrani, som är driftchef på Scandium service.

Men som arbetsgivare har man ju en skyldighet att anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljö­verket.

– Men det har ju inte hänt något. Det här måste vara polisens uppgift.

Nej, det är även ert.

– Du behöver inte förklara mina rättigheter och skyldigheter för mig. Det måste finnas något att anmäla till Arbetsmiljöverket. Hittills har vi ingenting. Det måste finnas en sanning innan vi kan gå vidare.

Varför sades Reinholt Krestel upp efter det här?

– Snälla, blanda inte ihop det här. Vi är ett litet företag, folk tycker om oss och ingen slutar. Men vi har fattat det här beslutet, han var provanställd och jobbade inte tillräckligt bra.

Scandium service är med i Almega tjänsteföretagen och har kollektivavtal med Fastighets. När det gäller anmälan till Arbetsmiljöverket är det ett pågående fall och enligt Peter Burman, tillsynsdirektör för region Syd, omges det av strikt sekretess när en enskild anställd anmält till verket.

Allvarligt tillbud

Arbetsgivare är skyldiga att anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Den som inte gör det kan få betala böter. Vad som är allvarliga tillbud kan vara svårt att avgöra när det gäller psykosociala frågor. Men ett knivhot räknar verket upp som exempel på just ett allvarligt tillbud.