Sverige har två slags domstolar.

Allmänna domstolar har hand om brottmål och tvister mellan enskilda eller företag. Det finns tre instanser:

  • • tingsrätt
  • • hovrätt
  • • Högsta domstolen

 

Förvaltningsdomstolar har hand om mål som gäller myndighetsbeslut, till exempel beslut om arbetslöshetsersättning, sjukpenning, skatter och omhändertagande av unga missbrukare. Också här finns tre instanser:

  • • de tolv förvaltningsrätterna
  • • kammarrätterna
  • • Högsta förvaltnings­domstolen

 

Förr fick den som var missnöjd med en myndighets beslut som regel be myndigheten själv att ompröva beslutet. Förvaltningsdomstolarna skapades för att medborgarna ska kunna få en oberoende prövning av sin sak. Målen handläggs i regel skriftligt, och processen är relativt snabb och enkel.

Fram till nyligen hanterades de flesta tvister om arbetslöshets­ersättning av förvaltningsrätten i Stockholm, men efter en lagändring 2013 kommer a-kassebeslut att prövas där den berörda medlemmen bor. A-kassemålen avgörs av en ensam domare, som är jurist.

Vid förvaltningsrätten i Stockholm tar en handfull personer hand om mål om a-kasseersättning: en enhetschef, tre ordinarie domare och ibland en domare under utbildning. Enligt Christian Groth, chef för den enhet som bedömer a-kasseärendena, har bara en av dessa domare ansett att kassornas krav om återbetalning inte är överklagbara.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) upptäckte i augusti 2013 att arbetslösa inte hade fått sina överklaganden prövade i förvaltningsrätten. Då ett par av dessa redan hade gått vidare till kammarrätten valde IAF att avvakta. Kammarrätten har nu bestämt att a-kassornas återkrav ska prövas i förvaltningsrätten. Enligt Ulf Staffansson, chef för IAF:s rättsenhet, är inspektionen nöjd med det beskedet.

 

Läs också:

Domaren som vägrade döma

Domaren: De kan vägra betala