Hjärtat följer en klocka, hjärnan och njurarna en annan. Effekten av störd dygnsrytm yttrar sig både snabbare och tydligare än vad man tidigare kunnat visa, enligt en ny studie om skiftarbete.

”Det blir kaos. Det är som att bo i ett hus med en klocka i varje rum, men där alla går fel”, säger forskaren Simon Archer.

Skiftarbete kan störa sömnen och på sikt ge upphov till kroniska sjukdomar, enligt forskare vid centrumet för sömnforskning vid universitetet i Surrey i England. Vid oregelbunden sömn påverkas de gener som styr bland annat immunförsvaret, enligt studien som publicerats i tidskriften PNAS.

22 personer tillbringade tre dygn i ett sömnlaboratorium. Tidpunkten för sömnen försköts med fyra timmar i taget. Till en början var 1 400 analyserade gener i samklang med testpersonens dygnsrytm. Men när sömnen förskjutits på ett sätt som motsvarar skiftarbete var siffran nere i 228 vilket medförde att hjärtat kunde följa en rytm samtidigt som hjärna och njurar gick efter en annan.

På IF Metall, som organiserar många skiftarbetare inom industrin, konstaterar Lars-Erik Folkesson på fackförbundets arbetsmiljöenhet, att skiftarbete är ett problem som är svårt att tackla.

– Men det vi kan göra är att utbilda folk om riskerna, säger han.

IF Metall har tillsammans med arbetsgivarna och Prevent haft ett projekt om vad man ska tänka på när man jobbar skift.

– Det forskarna pekar på, riskerna för bland annat diabetes, övervikt och hormonstörningar, kan man försöka undvika genom att i så stor utsträckning som möjligt försöka leva hälsosamt trots skiftarbetet.

Det är i första hand två- och treskift som sliter på kroppen.

– Det är skift utan längre ledigheter emellan vilket gör att kroppen inte hinner ställa om.

En uppgång inom industrin kan innebära fler treskiftsjobb, befarar Folkesson.

Så klarar du skiftarbetet bäst

Prevent, ett arbetsmiljöföretag med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän, konstaterar att de som klarar skiftarbete bäst är de som:

• äter på regelbundna tider
• är normalviktiga
• är fysiskt aktiva
• inte röker
• har ostörd sömn dagtid
• är kvällsmänniskor
• är yngre än 45 år
• har god förmåga att återhämta sig från stress

Källa: Prevent