Richard och Christoffer Bergfors, vd och vice vd på hamburgerkedjan Max, har skickat ut ett personalmeddelande till de anställda på Max restaurang där de markerar vilka partier de anställda inte bör rösta på.

De lyckas samtidigt rasera all den goodwill företaget byggt upp genom att sluta anställningsavtal för funktionshindrade.

Vinner oppositionen och den sänkta matmomsen och de sänkta arbetsgivaravgifterna åter höjs kommer det att betyda en katastrof för branschen, menar dessa båda herrar.

De anställdas jobb skulle alltså vara i fara vid en seger för oppositionen.

Max ledning får i demokratins namn säga och tycka vad de vill, även om påtryckningar genom direktadresserade informationsbrev om hur de anställda bör rösta känns som hämtat från ett annat sekel.

Skulle familjen Bergfors förstå att vi nu skriver 2014 borde de också ha insett att politiskt tyckande, information och till och med propaganda nog av de flesta uppfattas som ganska okey om det sker i tv-soffor, på reklamskyltar eller i debatter, vare sig avsändaren är politiska partier eller intresseorganisationer, som Svenskt Näringsliv eller LO.

Men kunde ingen ha talat om för bröderna Bergfors att om en enskild arbetsgivare säger åt sina anställda vad de ska rösta på så uppfattas det år 2014 som ett intrång i den enskildes privatliv?

Bergfors får tycka vad de vill, men någon känslighet för vad som tillhör den personliga sfären och vad som tillhör den allmänna samhällsdebatten har de inte.

Att de sedan har fel i sak förbättrar inte utskicket.

Vanföreställningen att den sänkta arbetsgivaravgiften ger fler jobb till unga är det inte bara familjen Bergfors som försöker få folk att tro på.

Men Finanspolitiska rådet, regeringens egen institution, dömde ut reformen redan 2011.

Nyligen, i december 2013, slog så IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, spiken i kistan när de konstaterade att nettoeffekten blivit försumbar.

Däremot, och det är naturligtvis den enda anledningen till familjen Bergfors påtryckning mot personalen, har reformen inneburit en omflyttning av skattemedel från andra branscher till snabbmatsbranschen.

Martin KlepkeDet kunde familjen Bergfors glädja sig åt genom att ta ut 100 miljoner kronor i personlig vinst ur företaget år 2012.

Men några nya jobb har inte skapats.

 

Läs också:

”Katastrof” skriver Max-chefer om S + V