Lärare i friskolor har inte meddelarskydd som sina kollegor i kommunala skolor. Nu startar Friskolornas riksförbund en visselblåsartjänst dit lärare kan vända sig anonymt för att slå larm om missförhållanden, berättar Lärarnas Tidning.

– Beroende på vad det gäller så kan vi råda personen att anmäla saken till arbetsgivaren, polisen, Skolinspektionen eller facket. I vissa fall kan vi ta över ärendet om anmälaren vill det, säger Claes Nyberg, förbundets vd.

Lärarförbundet är positivt, även om man inte anser att detta kan ersätta ett tydligt meddelarskydd i lagen. Förbundets jurist varnar dock för risken att tjänsten inte håller på anonymiteten.