Foto: Pontus Lundahl

Foto: Pontus Lundahl

 

Folksam köper sin taxiresor av Taxi kurir, som saknar kollektivavtal. Förarna jobbar utan försäkringar och tjänstepension. Lönen är ett rakt ackord, 37 procent av inkörda pengar.

Nu vill Folksam ha svar på ett antal frågor av Taxi kurir. Parterna träffas i början på nästa vecka. Svaren avgör avtalets framtid.

– Det är en öppen fråga om avtalet ska vara kvar, säger Michael Olsson, personskadechef på Folksam.

Ska ni anlita företag som inte har kollektivavtal?

– Det är en bra fråga. Det kanske vi inte ska. Vi strävar mot att endast anlita företag som har kollektivavtal, när det gäller Taxi så har det varit svårt att få till.

I december drabbades två av Taxi kurirs förare av repressalier sedan de hade försökt att organisera sina arbetskamrater fackligt. En av förarna fick sparken.

För en dryg månad sedan deltog LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson i en protestaktion mot Taxi kurir utanför centralstationen i Stockholm. Han är styrelseordförande i Folksams sakbolag.

Var och en kan räkna ut att Folksams ramavtal med Taxi kurir är en känslig fråga.

– Vi har haft ett bra samarbete med Taxi kurir. Frågan om kollektivavtal har funnits på dagordningen på våra avstämningsmöten. Vi har talat om att det är viktigt för oss och våra kunder att utvecklingen går framåt på det området. De har lyssnat på oss. På det sättet har vi också påverkat Taxi kurir, uppger Michael Olsson.

Tyder det som hände före jul på att utvecklingen har gått framåt?

– Det är den typen av frågor vi vill diskutera med Taxi kurir.

Även Folksam krävs på svar. Taxi Stockholms styrelseordförande Dimitrios Faniadis har skrivit till Folksams tidigare vd Anders Sundström, numera styrelseordförande i KF och Swedbank, och begärt en förklaring.

Saied Tagavi är fackligt aktiv i Transports taxisektion i Stockholm. Han talar om dubbelmoral.

– Man säger en sak i ord och gör något annat i handling. Är det så vårt samhälle fungerar? Frågan gäller inte bara kollektivavtal för att värna om vår anställning. Frågan gäller också att ta samhällsansvar genom att teckna kollektivavtal, resonerar han.

Folksams ramavtal med Taxi kurir Stockholm AB har funnits i mer än tio år. Ett av argumenten för avtalet är att bara Taxi kurir kan erbjuda ett någorlunda rikstäckande avtal. Folksam handlar mest upp skoltaxi utanför Stockholm. Orsaken är att Folksam är stora på kommunförsäkringar och försäkringar för skolbarn.

Michael Olsson kan inte svara på hur mycket avtalet med Taxi kurir är värt.

– Det är ett litet avtal i relation till vår totala upphandling.

Kunderna äger Folksam

• Folksam förvaltar nästan 300 miljarder kronor åt drygt fyra miljoner kunder. Folksams liv- och sakbolag är ömsesidiga. De ägs av sina kunder.
• Folksam, LO och LO-förbunden äger tillsammans bland annat Folksam LO Pension, som förvaltar avtalspensionerna för knappt en miljon privatanställda arbetare.
• Karl-Petter Thorwaldsson, IF Metalls ekonomichef Ulf Andersson och HRF:s ordförande Ella Niia sitter i styrlsen för Folksam Sak. Kommunals ordförande Annelie Nordström, Sekos ordförande Jan Rudén och Handels första vice ordförande Susanna Gideonsson sitter i Folksam Livs styrelse. Dessutom ingår flera toppar från TCO- och Saco-förbund.