298 000 arbetslösa fick pengar från a-kassan åtminstone någon gång under 2013. Det är 14 000 fler än året innan. Antalet ökar för första gången sedan 2009. A-kassorna betalade ut 14,6 miljarder till arbetslösa 2013 – 900 miljoner mer än 2012.

Arbetsförmedlingen tror att ökningen kommer att fortsätta större delen av under 2014. Sedan börjar antalet minska igen. Orsaken är lägre arbetslöshet.

Statens tillsynsorgan IAF redovisar siffrorna om hur många som fick a-kassa. IAF tror inte att ökningen är en trend, eftersom antalet arbetslösa med a-kassa minskade både i november och december.

Männen drar upp siffrorna. Antalet män med ersättning från a-kassan ökade till 156 000. Ökningen var störst bland medlemmar i Byggnads, IF Metalls och Unionens a-kassor.

Antalet kvinnor med ersättning från a-kassan minskade till 141 000 under 2013. Det är historiskt lågt.

Antalet deltagare i fas 3 beräknas öka med 600 under 2014. Som mest kommer 35 700 personer att vara inskrivna i fas 3 i mars. Det är en ny toppnotering.

Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins två första faser väntas också öka något i år. Arbetsförmedlingen tror på 65 600 inskrivna – drygt 1 000 fler än i år.

Jobbgarantin för unga beräknas minska från 38 000 deltagare i år till 33 400 nästas år. Det beror både på bättre arbetsmarknad och, framför allt, på att ungdomskullarna blir mindre.