Seher Yilmaz… Seher Yilmaz, ny ordförande för Rättvisförmedlingen.

– Tack. Det känns fantastiskt att få den här möjligheten. Att arbeta för ett jämställt och inkluderande samhälle där människors kompetens inte går förlorad på grund av kön eller etnicitet känns både hedrande och stort. Vår grunduppgift att alltid ta fram och erbjuda alternativa kvinnliga experter på alla tänkbara områden fortsätter självklart, men i fortsättningen hoppas jag att vi ska kunna bredda vårt uppdrag.

Vad ser du som din viktigaste uppgift i din nya roll?

– Att försöka just bredda vår verksamhet ytterligare. Jag vill försöka bidra till att ge fler grupper än kvinnor ökad representation i alla möjliga offentliga sammanhang. Det gäller framför allt att den potential som finns hos människor med annan etnisk bakgrund än den gängse.

Hur kan exempelvis fackföreningsrörelsen använda sig av Rättviseförmedlingen?

Vår grundläggande uppgift, som bygger på nära 60 000 människors bidrag till att skaka fram kvinnliga experter på alla upptänkliga områden, fortsätter – och där kan facket alltid få hjälp. Men jag hoppas också att vi som organisation kan visa hur vårt sätt att arbeta kan engagera människor och att det i sin tur kan få andra organisationer att fundera över sitt arbetssätt.

FOTNOT: Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård slutar som ordförande och talesperson. Hon ska jobba vidare med kommunikation, ”för jämställdhet och ett inkluderande samhälle”.