Samtidigt som allt fler prognoser spår en ljusnande ekonomisk framtid så fortsätter arbetslösheten i världen att stiga.

Förra året blev fem miljoner fler arbetslösa, enligt ILO. Antalet uppgick till 202 miljoner förra året, enligt FN-organets rapport Global employment trends 2014.

Om utvecklingen fortsätter som tidigare räknar ILO med att 215 miljoner kommer att vara arbetslösa nästa år. En annan slutsats är att andelen osäkra anställningar ökar. Den informella ekonomin står för nästan 90 procent av den ekonomiska aktiviteten i vissa länder, främst i södra och sydöstra Asien

– Det visar att skapandet av schysta jobb borde stå högst upp på agendan i världen i dag, säger ILO:s generaldirektör Guy Ryder i en kommentar.

Mest ökade arbetslösheten i länder i östra och södra Asien, i länderna söder om Sahara samt i Europa. I Latinamerika ser det dock betydligt ljusare ut. Där ökade antalet arbetslösa endast marginellt.

Unga är den grupp som drabbats hårdast, men även långtidsarbetslöshet är ett växande problem.

För att förstärka den globala arbetsmarknaden vill ILO satsa på en bättre matchning. Samtidigt som det finns många arbetslösa så har företag svårt att hitta personer med rätt kvalifikationer. De efterlyser därför en aktivare arbetsmarknadspolitik. Ett annat problem är att hushållens dåliga ekonomi håller nere konsumtionen, vilket innebär att få har råd att köpa de varor eller tjänster som företag erbjuder. Ett sätt att öka efterfrågan vore, enligt FN-organet, att stimulera ekonomin genom större statliga satsningar.

Trots att arbetsmarknaden ser svag ut finns det dock även glädjebesked.

Sett ur ett längre perspektiv har andelen som jobbar för en extremt låg lön, 1,25 dollar – 8,50 kronor – om dagen minskat.

I början av 2000-talet hade över 600 miljoner en lön på den nivån. Förra året var det 370 miljoner, nästan 12 procent av den globala arbetskraften, som tjänade kring 8,50 kronor om dagen, uppger ILO.

Världens arbetsmarknad

• Antalet arbetslösa var 202 miljoner förra året.

• 74,5 miljoner unga – mellan 15 och 24 år – var arbetslösa 2013. Det är en miljon fler än föregående år.

• Den globala ungdomsarbetslösheten ligger på 13,1 procent.