Världens 85 rikaste har lika mycket pengar som den fattigaste hälften av världens befolkning.
– En liten elit som får plats i en dubbeldäckare.

Winnie ByanyimaWinnie Byanyima, den brittiska biståndsorganisationen Oxfams chef, förklarar hur många av världens rikaste som äger lika mycket som den fattigaste halvan av jordens människor.

De rikaste 85 personerna i världen har lika stora ekonomiska tillgångar som de 3,5 miljarder fattigaste, enligt rapporten Working for the few.

Studien visar även att …

… den rikaste procenten i världen äger hälften av världens rikedom – 712 biljoner kronor.

… sju av tio på jorden bor i ett land där inkomstskillnaderna ökat sedan 1980-talet.

… skatten har sänkts i 29 av 30 undersökta länder sedan 1970-talet.

… den rikaste procenten i USA och Australien har fått högst inkomstökning mellan 2008 och 2012. På tredje plats kommer Sverige där den gruppen ökat sina inkomster med cirka 75 procent under tidsperioden.

Enligt Oxfam är den ojämlika fördelning inte bara något som uppstått av sig själv. Organisationen hävdar att det finns en elit som har satt en stark politisk press för att skapa ett system som gynnar de rikaste.

Oxfams exempel på sådan politik är när skatteparadis tillåts, de rikaste får skattesänkningar och besparingar genomförs i offentlig sektorn. Enligt organisationen kan inte kampen mot fattigdom vinnas förrän ojämlikheten minskar.

– En ökad ojämlikhet skapar en ond cirkel där makt och rikedom läggs i händerna på ett fåtal medan resten av oss får slåss om smulorna som faller från köksbordet, säger Winnie Byanyima i en artikel i The Guardian.

Undersökningen från den brittiska biståndsorganisationen presenterades i samband med att världsekonomiska forumet i Davos öppnades denna vecka.

I rapporten är Oxfam tydligt med att utvecklingen med växande ekonomiska skillnader på intet sätt är lagbunden. Det finns historiska exempel på likartade tendenser.

I Europa och USA minskade inkomstskillnaderna under 1960- och 1970-talen. Samma sak har skett det senast årtiondet i flera latinamerikanska länder som infört en allt mer progressiva skattesystem.

För att minska skillnaderna föreslår Oxfam bland annat en levnadslön, det vill säga en minsta lön till alla som räknats fram för att täcka de allra nödvändigaste.

Organisationen vill även se omläggningar av skattesystem och större inslag av progressiva skatter, större offentliga investeringar inom hälsa och sjukvård samt reglering av finansmarknader – och ett globalt mål för att minska den ojämlika fördelningen.

FAKTA: Hoten mot världen

De ökande inkomstskillnaderna är den fjärde största risken mot det globala samfundet 2014.

Världsekonomiskt forum gör varje år en bedömning av de största hoten mot världen. I årets Global risks report ser listan ut så här 1. En ny finansiell härdsmälta då banker och finansinstituteten kollapsar. 2. Hög arbetslöshet. 3. Brist på färskvatten. 4. Växande inkomstskillnader.

Källa: Global risks 2014, World economic forum