Lagom till EU-kommissionären Cecilia Malmströms besök i Ryssland har landets härskare och homofob Vladimir Putin beställt en rapport för att visa att EU inte heller värnar mänskliga rättigheter.

Det är ett svar på kritiken mot det massiva åsiktsförtryck och de lagar mot homosexuella som Putin infört i Ryssland.

Och på flera punkter har han rätt.

Högerregimen i Ungern påminner om hans eget repressiva styre med sina försök att införa lagar som begränsar press- och religionsfriheten, och med förlaget att frånta författningsdomstolen en del av sin makt.

Även högerregimen i Spanien går Rysslands väg och föreslår liknande lagar med höga bötesstraff för demonstrationer och åsiktsyttringar som inte är sanktionerade av polis.

Även i Sverige finns mycket att ifrågasätta, som Skånepolisens register över romer eller Reva-kontrollerna i tunnelbanan.

Det finns dock en avgörande skillnad mellan Rysslands lagar å ena sidan och svensk rätt och EU-rätt å den andra.

Det rättsliga regelverket i Sverige och EU grundar sig på yttrandefrihet och mänskliga rättigheter medan det rättsliga regelverket i Ryssland grundar sig på och försvarar åsiktsförtryck och utrensningar av misshagliga personer.

Det är en avgörande skillnad att ha förtrycket sanktionerat i lag – som i Ryssland – eller att värna en rättsapparat som vill förhindra förtrycket.

Att just Vladimir Putin lägger fram en rapport om mänskliga rättigheter är därför bra.

För vem kan bättre än Putin stå som mall för det fascistoida och repressiva styre som kan bli följden om vi inte försvarar Sveriges och EU:s lagtext om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter?

Martin Klepke