Av de arbetsgivare som har tagit emot elever från gymnasieskolans lärlingsutbildningar är det nästan nio av tio som vill göra det igen, enligt en rapport från Skolverket. Bara två procent tänker inte göra det igen.

Det främsta motivet bland arbetsgivare att ta emot lärlingar är att man vill stödja ungdomars etablering på arbetsmarknaden och säkra kompetensförsörjningen i branschen.

En arbetsgivare kan få 30 000 kronor om året per lärling, och under fjolåret betalade Skolverket ut totalt 178 miljoner kronor till arbetsgivare som tog emot lärlingar. Men omkring var tionde arbetsgivare har varken informerats om bidraget eller fått det, trots att skolan uppger att det har betalats ut. Skolverket ska utreda den saken vidare, och kräva tillbaka pengarna om det visar sig att skolorna har gjort fel.