Regeringen ska utreda om en friskola ska tvingas ha andra mål än vinst åt företaget och hur vinsten i ett sådant företag fördelas.

Det är en del av tilläggsdirektiven till ägarprövningsutredningen. De nya direktiven handlar också om att utreda vad som är varaktigt ägande i friskolesektorn och om sådana regler kan användas för andra offentligt finansierade välfärdstjänster.

– Nu tar vi ytterligare steg för att säkra samhällets krav på dem som äger och driver företag inom skola, vård och omsorg, i syfte att stärka kvalité och tillgänglighet för alla, säger finansmarknadsminister Peter Norman i ett pressmeddelande.

I utredningens tilläggsuppdrag ingår dessutom att ta reda på om det är möjligt att kräva av ett aktiebolag som driver en friskola att målen helt eller delvis ska vara god kvalité på utbildningen för att få tillstånd att driva skolverksamhet. Dessutom ska utredningen undersöka vilka konsekvenser det får för vinstens fördelning om ett friskoleaktiebolag har andra mål än vinsten.

Om utredningen kommer fram till att det är rättsligt möjligt att ställa krav på privata företag i välfärdssektorn ska utredningen också lägga förslag på hur kraven ska genomföras i de företag som redan finns.

Ägarprövningsutredningen skulle ursprungligen ha presenterat sina förslag i slutet på februari. De nya direktiven gör att uppdraget förlängs och att utredningen ska vara klar 1 november i år.

Ägarprövningsutredningen

• Regeringen tillsatte ägarprövningsutredningen i december i fjol, med uppdrag att redovisa uppdraget senast den 28 februari i år. Nu flyttas hela redovisningen med ett tilläggsdirektiv från regeringen framåt i åtta månader, till den 1 november.

• Utredningen ska enligt tilläggsuppdraget utreda kriterier för vad som betraktas som varaktigt ägande i friskolesektorn och om det är rättsligt möjligt och lämpligt att införa sådana kriterier. Dessutom ska utredningen bedöma om det går att överföra motsvarande kriterier till andra offentligfinansierade välfärdstjänster.
• Möjligheten att kräva andra syften än att skapa vinst bland bolagen i sektorn ska också utredas, inklusive ett eventuellt krav på att överskott ska återinvesteras.

Källa: Finansdepartementet (TT)