REPLIK. Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson bemöter Arbetets artikel Utanförskapet lika stort som 2006.

Alliansens gick till val på att jobben skulle bli fler och komma fler till del. Vi har konsekvent fört en politik som sätter jobben först genom att göra det mer lönsamt att arbeta, men också genom att investera i utbildning, forskning och infrastruktur och främja företagande för att skapa förutsättningar för en långsiktig tillväxt av jobben. Vi menar att det är avgörande för en trygg gemensam välfärd med hög kvalitet i vård, skola och omsorg. Men det handlar också om att fler människor ska få del av den gemenskap, självkänsla och frihet som ett jobb innebär.

Ett kvitto på att vår politik gett resultat är att sysselsättningen ökat med 200 000 personer sedan 2006 och att utanförskapet minskat med lika mycket. Detta trots att vi är inne på sjätte året av en lågkonjunktur. Få andra länder i Europa kan uppvisa lika starka jobbsiffror.

Det mått på utanförskap som regeringen använder bygger på SCB:s mätningar av antalet personer som är försörjda med sociala ersättningar och bidrag. Det är inget nytt påfund utan ett mått som tagits fram av SCB sedan 1990 och även redovisats av Socialdemokratiska regeringar. De senaste åren har siffran från SCB varit den lägsta sedan mätningarna började.

Begreppet utanförskapet är ett sätt att tydliggöra att fler än de som räknas som arbetslösa kan ha ­arbetsmarknadsrelaterade problem. Alliansens politik syftar till att hjälpa dessa personer att komma närmare arbetsmarknaden. Detta till skillnad från Socialdemokraternas politik, där människor gömdes och glömdes i statistiken, till exempel genom att alltför många förtidspensionerades. Vi menar att alla som vill och kan arbeta ska göra det och att de som behöver ska rustas för att kunna ta jobb.

Trots krisen har Sverige lyckats bryta en lång trend med ett växan­de utanförskap och obefintlig jobb­tillväxt i privat sektor, men det finns mycket kvar att göra. En stor utmaning kommer att vara att sänka ­trösklarna för dem som står längst bort från arbetsmarknaden, till ­exempel unga och personer med kortare utbildning. Här är samarbetet med parterna centralt och i dagarna sjösätter vi en historisk reform tillsammans genom yrkesintroduktionsavtalen som kommer att öppna upp en ny väg in på arbetsmarknaden för unga.

Vi måste också fortsätta värna arbets­linjen. När arbetsmarknaden nu förbättras är det viktigt att inte rulla tillbaka jobbreformer utan i stället stötta framväxten av nya jobb. Social­demokraterna prioriterar skatte­höj­ningar på jobb och företagande för att finansierar kraftigt utbyggda bidragssystem. Det är inte en politik som sätter jobben främst.

 

Elisabeth Svantesson (M)
Arbetsmarknadsminister

Läs också: ­
Utanförskapet lika stort som 2006

Så här räknade vi