Den 1 september infördes en femgradig straffskala för arbetslösa med ersättning från a-kassan. I vår skulle riksdagen besluta om en likadan straffskala för arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa.

Nu läggs förslaget på is.

– Troligtvis kommer det ingen proposition i vår. Frågan bereds vidare i regeringskansliet, säger Fredrik Östbom (M), stabschef på arbetsmarknadsdepartementet.

Beror det på att Arbetsförmedlingen har så svårt att få in aktivitetsrapporter från arbetslösa med ersättning från a-kassan?

– Jag kan inte gå in på vad som ligger bakom.

Sanktionstrappan, den femgradiga straffskalan, skulle införas den 1 mars nästa år. Regeringen skulle komma med ett förslag till riksdagen i mars i år.

Sanktionstrappan för arbetslösa med a-kassa infördes den 1 september 2013. I stället för omedelbar avstängning infördes straffskalan i fem steg. Första steget är en varning. Femte steget är att ersättningen dras in.

Samtidigt infördes kravet på de arbetslösa att lämna in en så kallad aktivitetsrapport varje månad. Arbetsförmedlingen har inte lyckats få alla att göra det.

35 000 arbetslösa lämnade inte in aktivitetsrapporter i januari – trots att de därmed ska bestraffas enligt något av de fem stegen. Upp till 20 000 arbetslösa kan bli utförsäkrade i nästa månad efter fem månader med de nya reglerna.

Förslaget om att låta sanktionstrappan omfatta fler arbetslösa verkar bli liggande i någon byrålåda hos regeringen. Nu kan förslaget läggas fram tidigast i höst. Innan dess är det val till en ny riksdag.

Arbetsmarknadsdepartementet spottar inte direkt ur sig förslag. Riksdagens arbetsmarknadsutskott ställer in det ena mötet efter det andra. Orsaken är det inte kommer några förslag från regeringen.

Det finns inga mycket aktivitet att rapportera från arbetsmarknadsdepartementet.