Sverige är positivt till en helt öppen marknad för vägtransporter i EU. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd kom med raka besked när hon svarade Anders Ygeman (S) i riksdagen tidigare i dag.

Frågan om utländska lastbilar som kör inrikestrafik i Sverige var uppe igen.

–  Sverige har sedan EU:s utvidgning alltid varit positivt till tillfälliga inrikestransporter som får utföras av europeiska företag med gemenskapstillstånd i samband med internationella resor. Till skillnad från några andra medlemsländer är Sverige fortfarande positivt till en helt öppen inre marknad, även för vägtransporter, förklarar Catharina Elmsäter-Svärd.

Det var tydliga besked, konstaterade Anders Ygeman, och tillade att han aldrig hade blivit så överraskad av ett svar tidigare.

– Regeringen ställer sig nu för första gången bakom EU-kommissionens förslag om en helt öppen inre marknad för vägtransporter. Det förvånar mig mycket. Regeringen har under sin tid vid makten medverkat till att tusentals transportjobb flaggats ut, och nu vill man gå vidare och helt röka ut den svenska åkerinäringen och de svenska åkerijobben, ansåg han.

Hans fråga föranleddes av att transportministrarna i sju EU-länder – Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Belgien – har skickat ett gemensamt brev med kravet att EU ska förtydliga reglerna för vägtransporter. Detta för att motverka social dumpning.

– Om Anders Ygeman i stället hade frågat mig om jag ställer mig bakom krav på att förbättra regelefterlevnaden, förenkla tillsynen och se över påföljderna av överträdelser av bestämmelserna hade svaret varit ett tydligt ja, uppgav Catharina Elmsäter-Svärd och hänvisade till att Transportstyrelsen ska komma med förslag senast den 1 mars.