Foto: Fredrik Sandberg

Foto: Fredrik Sandberg

 

Mentalskötaren Gösta Torstensson stängs av från jobbet utan lön.
Orsak: Han tar sina mediciner enligt läkarnas ordinationer.
Men enligt landstinget överkonsumerar han narkotikaklassade läkemedel.

Den 2 december går Gösta Torstensson till jobbet på en psykiatrisk enhet i södra Stockholm som vanligt. Då får han veta att han är avstängd. Utan lön. I alla fall så länge han tar sina mediciner.

De senaste 15 åren har den psykiatriska enheten i södra Stockholm varit hans arbetsplats. För åtta år sedan drabbades han av en utmattningsdepression och sedan dess har han varit inlagd på sjukhus för detta två gånger. Han har också behövt lugnande mediciner (som innehåller bensodiazepiner) på grund av sjukdomen.

För två år sedan genomgick han dessutom en knäoperation. Efter operationen fick han svåra smärtor. Sedan dess går han regelbundet till Smärtkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset och medicinerar även för smärtorna. Även det smärtstillande läkemedlet innehåller lugnande substanser (opiater).

Gösta Torstensson har hela tiden varit öppen och berättat för sin enhetschef om behandlingarna han genomgår, och vilka läkemedel som ingår i dem.

– Varken hon eller någon annan har betraktat det som ett hinder för mitt jobb, säger han.

Under hösten fick han fler krämpor. Därför kopplades företagshälsovården in. I slutet av november hölls ett första möte. Läkaren som han då träffade fokuserade då på att han ”överkonsumerar” narkotikaklassade läkemedel och att han saknar arbetsförmåga.

– När jag frågade vad han menade med att överkonsumera svarade han att det är detsamma som att använda narkotikaklassade läkemedel. Helt orimligt. Jag har ju jobbat i flera år samtidigt som jag använt dessa läkemedel. Och jag hade jobbat heltid senaste tiden utan att någon haft något att anmärka, säger Gösta Torstensson.

Hans handläggare på Försäkringskassan som var med på företagshälsovården anser att han har arbetsförmåga. Han har skriftliga intyg från ansvarig läkare på Smärtkliniken om behandlingen, där det framgår att han håller på att trappa ner de läkemedel som innehåller opiater.

Men den 2 december får han alltså beskedet att han är avstängd utan lön. Den chef som hela tiden känt till hans behandling och medicinering står nu helt bakom läkaren från företagshälsovården.

– När jag börjar komma på fötter sparkar arbetsgivaren undan benen på mig.

Gösta Torstensson, som själv är såväl arbetsplats- som skyddsombud, vänder sig till Kommunal. Nu är hans framtid en förhandlingsfråga. Vare sig fack eller arbetsgivare vill kommentera de pågående förhandlingarna.

– Det här måste undantagslöst hållas konfidentiellt. Men det är ett beslut som är förankrat inom landstinget på högsta nivå. Det är inget som skett impulsivt, utan är väldigt genomtänkt. Men sista ordet är inte sagt. Vi måste ta ställning till vårt ansvar som arbetsgivare, och rehabilitering och sådant, säger Gabriel Cizinky, verksamhetschef och överläkare vid psykiatrin i södra Stockholm.

Gösta Torstensson, som vägrar sjukskriva sig då han inte anser sig vara sjuk, går därför nu hemma utan lön.

– Till skillnad från mina fysiska och psykiska besvär är ekonomin ett akut problem. Och är det så att jag saknar arbetsförmåga på grund av att jag använder narkotikaklassade läkemedel i enlighet med läkarens ordinationer, kan det här drabba tusentals anställda inom landstinget.