Nästan alla andra yrkesgrupper inom LO omfattas av avtalsregler som förhindrar inhyrning vid uppsägning, men inte lackerarna. Målarförbundet tyckte inte att det behövdes.

Peter-SjostrandAtt arbetsgivare säger upp anställda och ersätter dem med inhyrd personal, är något som länge fått facket att se rött. LO-förbundens krav för att förhindra detta blev en knäckfråga i avtalsrörelsen 2010. Till sist fick samtliga förbunds stora avtal regler om inhyrning vid uppsägningar, men Målarnas lackavtal blev utan.

Reglerna innebär, för de allra flesta att facket fått olika varianter av förstärkt förhandlingsrätt i flera steg. Om parterna inte enas ska en särskild skiljenämnd avgöra om inhyrningen får ske.

– Vi tyckte att modellen var så dålig att vi struntade i den. Vi tänkte att vi tar fajten med vanliga förhandlingar vid de tillfällen problem uppstår i stället, säger Peter Sjöstrand, förhandlingschef på Målareförbundet.

Han säger att förbundets avdelning nu får reda ut vad som hänt på Alucrom och sedan avgörs hur förbundet ska agera. Peter Sjöstrand tror dock inte att avtalsreglerna som finns i andra avtal skulle ha hjälpt lackerarna.

– Jag tror inte alls att det är självklart, säger han.

Den förstärkta förhandlingsrätten gör det nämligen bara besvärligare för företagen att runda reglerna om återanställning. Den sätter inte stopp för det. Peter Sjöstrand konstaterar också att de nämnder som inrättats på andra avtalsområdena ännu inte fått några fall att besluta om, vilket Arbetet tidigare avslöjat.

Att avtalsreglerna är verkningsfulla är dock Per Bardh, avtalssekreterare på Handels och tidigare på LO, övertygad om. Han säger att de haft en tydligt avskräckande effekt och att de påverkat hur företagen beter sig när de är på väg att säga upp anställda och ska hyra in.

– Det här är inget vanligt problem längre. Vår uppfattning är att arbetsgivarna tänker till två gånger nu, säger han.

 

 

Kollektivavtal

Samtliga LO-förbund har tecknat kollektivavtal som reglerar frågan om inhyrning och uppsägning. Avtalen täcker de flesta stora avtalsområden.

IF Metall har fått en förstärkt företrädesrätt i sex månader. Bemanningsföretag får då bara användas för tillfälliga arbetstoppar på max 30 dagar. Företag som bryter reglerna tvingas betala tre månadslöner i böter till dem som drabbas.

Övriga LO-förbund har någon variant på förstärkt förhandlings-rätt där företagen tvingas att kalla till förhandling innan de hyr in och inte får anlita bemanningsföretag förrän förhandlingarna avslutats. Om parterna inte enas avgörs frågorna av en nämnd.