För tusentals av de utländska arbetare som möjliggjort OS i Sotji pågår nu en kamp för att få lönen. En man hade inte ens pengar att ta sig hem till sin dotters begravning, berättar människorättsaktivisten Semjon Simonov.

Världens främsta vinteridrottare gör sina sista förberedelser inför OS i Sotji som inleds den 6 februari.

En annan kamp pågår redan i Sotji.

Det är en kamp om pengar för de som byggt upp OS-områdena. Av de drygt 50 000 arbetarna kommer ungefär en tredjedel från grannländer som Tadzjikistan och Uzbekistan. För att de utländska arbetarna ska få arbetstillstånd har de lämnat in sina pass till arbetsgivaren. Passen har sedan behållits utan att arbetstillstånd har delats ut, varpå arbetarna i praktiken blivit rättslösa.

– Jag har sett många tragedier utspelas här, säger Semjon Simonov, som arbetar med mänskliga rättigheter för organisationen Memorial.

– Jag försökte hjälpa en tadzjiker som hade fru och barn i hemlandet och hade hoppats kunna skicka hem pengar. Men han fick inte ut någon lön över huvud taget och när hans dotter dog hade han inte ens pengar till att ta sig hem till begravningen.

Den tilltagande främlingsfientligheten i Ryssland — som också är märkbar här i Sotji, framför allt bland polisen — har inneburit stora problem för den utländska arbetskraften. Särskilt när OS-byggena börjar bli klara och behovet av arbetskraft minskar.

– Polisen har gjort razzior och samlat ihop utlänningar i mycket provisoriska häkten där de fått sova på kartongunderlag. Enligt rysk lag ska alla häktade få mat och dryck inom tre timmar, men här har de varit utan mat och vatten i dagar. Jag har också varit med om tillfällen där sjuka arbetare nekats möjlighet till ambulans och transport till sjukhus, säger Semjon Simonov.

Han har också, i likhet med kritiskt granskande journalister och miljöaktivister, utsatts för trakasserier och hot i samband med sitt jobb.

– Det är inte populärt att arbeta med sådana här frågor. Särskilt inför OS när bilden av ett positivt Sotji ska skapas, konstaterar han.

Uteblivna löner och urusla arbetsförhållanden har i takt med att OS närmar sig blivit alltmer kontroversiellt och det är svårt att få arbetare att berätta. Men människorättsorganisationen Human Rights Watch har efter grundliga efterforskningar levererat stark kritik i en 67-sidig rapport. Där berättas att 16 000 arbetare kommit från utlandet och att de tvingats arbeta tolvtimmarspass sju dagar i veckan till låga löner eller i en del fall inga löner alls.

Snittlönen bland 66 intervjuade arbetare låg mellan elva och sexton kronor. I ett konkret fall hade 13 arbetare från Ukraina blivit utlovade 10 000 kronor i månaden, plus fri mat och bostad. När de efter två månader bara hade fått ut 2 700 kronor återvände de till hem.

– Jag gör vad jag kan för att hjälpa arbetare få ut sina pass och sina pengar, men det är svårt, säger Semjon Simonov.