Alla kommuner ska bli skyldiga att låta äldre välja hemtjänst. Det föreslår den statliga utredningen om lov, lagen om valfrihet, i socialtjänsten.

Utredningen har synat vinstdrivande företag i hemtjänsten. Slutsatsen är att det inte går att se något tydligt samband mellan vinst och kvalitet.

– Vår analys utesluter inte att det kan finnas ett samband, skriver utredaren Greger Bengtsson, som överlämnade utredningen till regeringen tidigare i dag.

Utredningen har tittat på 14 hemtjänstföretag i Solna och Linköping – allt från små, lokala företag till rikskapitalägda bjässar, men underlaget är för litet för att dra några långtgående slutsatser om sambandet mellan ersättningen från kommunerna, vinsten och kvaliteten på omsorgen.

Utredningen har snarare tagit fram en metod som kan användas för nya mätningar.

Lov infördes på hösten 2009. Då hade 40 kommuner infört valfrihet på åtminstone något område inom socialtjänsten. Nu har antalet ökat till 181 kommuner. Därmed återstår 109 kommuner som inte har infört lov.

De ska tvingas in i valfriheten, föreslår utredningen, men vill samtidigt gå försiktigt fram. Kommunerna ska själva bestämma vilka delar om hemtjänsten som ska omfattas av valfrihet. Hemtjänsten kan handlas upp enligt lov eller lou, lagen om offentlig upphandling.

Själva vitsen med valfrihet är att de gamla verkligen gör ett val. Det gör bara knappt hälften i dag. Nu vill utredningen att Socialstyrelsen ska ta fram en vägledning. Den ska tala om hur kommunerna kan bli bättre på att stödja gamla som har svårt att välja.

Vad kommunerna betalar för hemtjänsten är kanske värt en egen utredning. Ersättningen  från kommunerna för ett dygn med hemtjänst varierar mellan 1 050 och 2 200 kronor. Det är svårt att hitta orsaker som motiverar så stora skillnader.