En facklig seger eller risk att svenska företag hamnar i kläm? I dag, onsdag, röstade EU-parlamentet igenom ett upphandlingsdirektiv. Reaktionerna hos parterna är olika.

Det handlar om vilka regler som ska gälla vid offentlig upphandling. I juni 2013 kom regeringarna i EU-länderna (rådet) överens om att skapa ett gemensamt regelverk för vilka regler som ska gälla. I dag, onsdag, röstade EU-parlamentet igenom förslaget.

Den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Marita Ulvskog kallar det för en seger för fackliga rättigheter.

– Om arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal inte följs är medlemsstaten skyldig att vidta åtgärder. Med de nya reglerna blir det svårare, för att inte säga omöjligt att göra liknande misstolkningar som sker i dag. Det blir obligatoriskt att respektera gällande kollektivavtal, säger hon i ett pressmeddelande.

De nya reglerna gör det nämligen lättare att väga in krav på miljö och social hänsyn vid upphandlingen.

– De nya reglerna sätter stopp för den diktatur som rått där lägsta pris varit viktigast. Nu hamnar kvalité återigen i fokus, säger den belgiska EU-parlamentarikern och socialdemokraten Marc Tarabella som drog förslaget inför EU-parlamentet.

Svenskt Näringsliv är dock inte lika positivt. Företagen hamnar i kläm av ett nytt upphandlingsdirektiv. Risken stor att det leder till krav på företagen som är omfattande, otydliga och svåra för företagen att uppfylla, varnar arbetsgivarorganisationen.

– Begrepp tas bort och definitioner ändras men framför allt kommer kvalitetskrav och arbetsvillkor, inte minst den kontroversiella frågan om det går att ställa krav på kollektivavtal och miljökrav, att väga tyngre än de gör i dag, säger Göran Norén på Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande.

Det nya regelverket gäller troligen från och med våren 2016.