Sex av tio LO-medlemmar mellan 55 och 64 år tror inte att pensionen kommer att räcka till för att ge dem ett bra liv. Det framgår av en Sifo-undersökning som är gjord på uppdrag av fem pensionärsorganisationer.

Av TCO- och Sacomedlemmar i samma åldersgrupp tror 45 respektive 44 procent inte att pensionen kommer att räcka till.

– Siffrorna förvånar mig inte. De som går i pension inom några år vet att deras sitaution kommer kommer att bli något sämre än för dagens pensionärer. Framför allt kvinnorna är bekymrade. Det beror på att många av dem jobbar deltid eller slut för att ta hand om sina gamla föräldrar, säger PRO:s ordförande Curt Persson.

Men en siffra förvånar honom. Det är att fyra av tio över 55, noga räknat 39 procent, kan tänka sig att byta parti på grund av pensionsfrågan.

– Så stora rörelser såg vi inte i förra valet. Det är första gången vi så tydligt utslag i en opinionsmätning. Uppenbarligen tänker pensionärerna inte vara lika trogna partierna i det här valet. Det får politikerna leva med i den här valrörelsen, betonar Curt Persson.

99 procent av LO-medlemmarna tycker att det är oacceptabelt att pensionärer ska betala högre skatt än löntagare. En stor majoritet av medlemmarna i TCO och Saco håller med även om majoriteten inte är lika överväldigande – 87 respektive 79 procent.

– Vi har undersökt det här förr. Svenska folket tycker att det är orättvist att pensionärerna ska betala högre skatt. Nu delas pensionsavierna ut och pensionärerna att de får sänkt pension. Så tittar de i skattetabellen och jämför sin skatt med en löntagare som tjänar lika mycket. Det är många som ringer oss och är upprörda.

Sifo har ställt frågor per telefon till knappt 1 700 personer som är 55 år eller äldre. Runt en tredjedel är under 65 år.