Foto: Lars Pehrson

Foto: Lars Pehrson

 

Förra centerledaren Maud Olofsson blir ny ordförande för Hotell- och restaurangfackets motpart Visita.

Maud Olofsson, som fram till hösten 2011 var näringsminister och vice statsminister, har tillfrågats av valnämnden inför Visitas stämma i slutet av april, och har tackat ja till uppdraget. Nuvarande ordföranden Claes Bjerkne ställer inte upp för omval.

– Under hela min politiska karriär var besöksnäringen en av mina mest angelägna frågor, säger Maud Olofsson i en kommentar på Visitas hemsida.

Som näringsminister medverkade Maud Olofsson till sänkt moms för restaurangbranschen, liksom till halverad arbetsgivaravgift för anställda under 26 år. Vilken betydelse de reformerna har haft för sysselsättningen är omtvistat, men Maud Olofsson kommer att försvara dem i sin nya roll.

– Den mest angelägna frågan på den politiska scenen är ”dubbelstöten”, alltså planerna som några partier har på att både fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar och höja restaurangmomsen, säger Maud Olofsson. Det blir förödande för jobben.

Visitas vd Eva Östling är entusiastisk över förslaget till ny ordförande.

– Maud Olofsson har ett otroligt kontaktnät, och hon har brunnit för besöksnäringen i många år. Från sin position som minister talade hon ofta om vikten av besöksnäringen, en näring som finns i alla delar av landet, också glesbygden.

Skatterna är en av Visitas absolut viktigaste frågor, enligt Eva Östling. Där har alltså Maud Olofsson särskilda meriter. Men Eva Östling betonar också Maud Olofssons arbete med att förenkla regelverket för småföretag.