Det pågår en hård konflikt om vem som ska lossa och lasta i norska hamnar och på vilka arbetsvillkor. Företaget Holship vägrar teckna kollektivavtal med norska Transportarbetarförbundet (NTF). I måndags startade en rättegång som kommer att avgöra om fackförbundet kan svara med stridsåtgärder som att bojkotta företaget i Drammens hamn.   

Varutransport och bilimporten via hamnen i Drammen växer sig allt större. I dag kommer det mellan två och tre containerfartyg och lika många bilfärjor per vecka till hamnen.

Rättssaken som pågår är en del av en större konflikt längs hela den norska kusten. Striden om hamnarbetarnas rätt till att lasta och lossa alla skepp har pågått i flera år.

Hamnarbetarnas företrädesrätt har varit en del av de norska löneavtalen i nästan hundra år

Företrädesrätt hänger ihop med den oförutsägbara och mycket varierande efterfrågan på arbetskraft som präglar många hamnar. Hamnarbetare i Norge kallas in på jobb när båtarna kommer till hamnen. De har inga fasta arbetstider, de är tillgängliga dygnet runt alla dagar på hela året. Som ett resultat av denna osäkra arbetssituation har hamnarbetarna företrädesrätt till jobben enligt kollektivavtal.

Företrädesrätten bekräftas i ILO: s konvention 137, som ratificerats av Norge 1974 . Den norska regeringen har lämnat till arbetsmarknadens parter att genomföra konventionen, men näringslivsorganisationen NHO Logistik och transport har förnekat att konventionen är tillämplig i norska hamnar.

Arbetsgivarna har förlorat tre gånger när de hävdat den uppfattningen: i den permanenta skiljedomstolen, arbetsdomstolen och tingsrätten. Men de vägrar fortfarande att ingå kollektivavtal med norska transportarbetarfacket.

Bedriftsforbundet, som är en intresseorganisation för de små och mellanstora företagen, anser att det är omöjligt för andra aktörer än de som är medlemmar i norska Transportarbeiderforbundet (NTF) att etablera sig i norska hamnar. Den praxisen måste upphöra säger Lars Erik Sletner , vd för Bedriftsforbundet.

Holship anser inte heller att det är rätt att de LO-fackliga hamnarbetarna har ett monopol på arbetet i hamnarna. Advokat Nicolay Skarning är talesman för speditören Holship i Drammen.

– Facket är så kraftfullt att det kan diktera villkoren – och det är helt oacceptabelt, säger han till NRK.

Transportarbetarförbundet vill därför bojkotta Holship så länge företaget inte går med kollektivavtal för de anställda.

Advokat Christopher Hansteen är talesman för LO, han säger att de fackligt anslutna arbetstagarna har rätt till företräde.

– De skall ha företrädesrätt att arbeta med lastning och lossning i enlighet med ett kollektivavtal som slutits av LO och NHO. Det är praxis och i linje med bojkottlagen att förhandspröva lagligheten i varslade aktioner. Transportarbetarfacket har rätt att ta till stridsåtgärder om deras krav på kollektivavtal avvisas.

Fackförbundet har stöd av de norska sjömännens fackföreningar, LO och ett antal utländska fackföreningar, men det står inför en motståndare som är beredd att gå mycket långt för att segra: Användning av underbetalda utländska sjömän för lossning och lastning.

Rätt eller fel, det ska domstolen besluta om. Fyra dagar är avsatt till rättegång. Dom beräknas komma om två eller tre veckor.