Plötsligt vill politikerna lägga om försvarspolitiken, från internationella insatser till försvaret av Sverige. Bra, tycker Seko.

”Försvaret av Sverige börjar i Afghanistan”, har politikerna sagt de senaste åren. Under Sten Tolgfors tid som försvarsminister avskaffades värnplikten, och Sverige fick ett yrkesförsvar med avlönade soldater som kan beordras att tjänstgöra utomlands.

På Folk och försvars rikskonferens i Sälen, och i intervjuer i olika tidningar, har Moderaterna och Socialdemokraterna i dagarna bytt inriktning. De vill nu prioritera det nationella försvaret.

– Försvaret av Sverige börjar i Sverige, sa S-ledaren Stefan Löfven i sitt tal på Folk och försvar.

Efter de två största partiernas besked gick folkpartiledaren Jan Björklund i går, måndag, ett steg längre och föreslog att värnplikten återinförs.

Lars Johansson, som företräder Sekos drygt 2 000 medlemmar inom försvarsmakten och försvarsindustrin, nickar gillande åt de nya tongångarna.

– Vi tycker som Socialdemokraterna att försvaret börjar här hemma i Sverige. Sedan kan man gå utomlands med det som grund.
Seko har hela tiden ansett att någon form av värnplikt ska finnas kvar.

– Dels för att ge försvaret folklig förankring. Och dels av rekryteringsskäl. Värnpliktiga är en naturlig rekryteringsbas, säger Lars Johansson.

– Det har visat sig svårare än man trodde att rekrytera ungdomar till yrkesförsvaret, och framför allt att få dem att stanna. Ingångslönerna har varit för låga. Nu har det blivit bättre, men jag tror att möjligheterna till utveckling i arbetet är för dåliga för att ungdomar ska stanna mer än några år.

Seko organiserar de civilanställda inom försvaret, en grupp som har halverats på drygt fem år. Lars Johansson har svårt att säga om försvarets inriktning på internationella insatser har bidragit till att arbetstillfällena försvunnit: Samtidigt har förband lagts ner, och det går inte att urskilja hur mycket av de förlorade jobben som eventuellt beror på att försvarets uppdrag i Afghanistan stått i centrum.

– Men det är klart, skulle värnplikten återinföras borde det betyda fler jobb i matsalar och annan service.

Det kanske viktigaste beskedet från Stefan Löfven för Sekos del gäller dock inte försvarsmakten, utan att S-ledaren så tydligt slår vakt om försvarsindustrin. Blir Löfven statsminister lovar han att öka möjligheterna att upphandla försvarsmateriel direkt från svenska företag, trots att det strider mot EU-kommissionens strävan att minska protektionismen.

– Vi delar det synsättet, säger Lars Johansson. Det kan bli nödvändigt att villkora upphandlingar. Annars finns risken att viktig kompetens inom flyg- och undervattensteknik försvinner. Det utländska ägandet i den svenska industrin är stort, Karlskronavarvet ägs till exempel av tyska intressen.