EU–parlamentet är på väg att inskränka strejkrätten inom järnvägar och spårvagnar. Både facket och moderaterna sågar förslaget som kan bli god ammunition för dem som vill stoppa järnvägsstrejker.

Det är endast sju ord – men de kan få stor betydelse.

De sju orden är kravet på att det ska vara ”minimum service level during public transport strikes”, vilket kan översättas med att EU-länderna har ansvar att se till att kollektivtrafiken rullar även under transportstrejker. Kravet röstades igenom i Europaparlamentets transportutskott. I praktiken riskeras därmed strejkrätten inom spårbunden trafik att inskränkas.

– Det här är god ammunition för politiker och föreningar som vill ifrågasätta strejkrätten, säger Johan Danielsson på LO:s internationella enhet.

Även Moderaterna är kritiska till tillägget.

– Det var inte så begåvat. Det här är ett väldigt dumt tillägg, säger den moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner.

– Strejkrätten är en viktig del av arbetsrätten. Vill man värna den svenska modellen måste man värna den, säger han.

Den partigrupp som Moderaterna sitter i EU-parlamentet, Europeiska folkpartiets grupp (EPP), var splittrad.

– Jag vet inte hur majoriteten av ledamöterna i vår partigrupp valde att rösta, det här är en konflikt som finns inom den. Men i det här fallet tycker jag att man får sätta sin lojalitet med den svenska modellen före lojaliteten med partigruppen, fortsätter han.

Tanken med förslaget är att gemensamma regler för teknik, juridik och administration ska skapa ett bättre järnvägsnät i EU. EU-kommissionen har därför tagit fram sitt fjärde järnvägspaket, och i det finns sex förslag som ska bidra till vad som kallas ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

EU-kommissionen har lämnat sitt förslag. Nu ska rådet förhandla med parlamentet och sedan, troligen den 26 februari, ska parlamentet rösta om järnvägspaketet.

Om skrivningen går igenom parlamentet ska den vägas mot andra regler som skyddar fackliga rättigheter.

Det är möjligt att dessa väger tyngre – men för ett företag som hamnat i en arbetsrättslig konflikt kan formuleringen ändå användas som en trampolin för att ta upp strejken i domstol.

– Även om Sverige håller emot en sådan begränsning kan frågan komma att tas upp i EU-domstolen. Risken är att Sverige då tvingas införa begränsningarna, och i så fall får vi en inskränkning av strejkrätten på den här delen av arbetsmarknaden. Det är oacceptabelt. EU ska hålla sig borta från strejkrätten, säger Johan Danielsson.